Dołącz do czytelników
Brak wyników

Grudzień 2018

Probiotyki stosuje się w różnorodnych problemach zdrowotnych, od ostrej biegunki, przez profilaktykę i leczenie alergii pokarmowych, aż po nieswoiste zapalenie jelit i autyzm. Sprawdź opisane przez nas zastosowania probiotyków oparte na faktach.

Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Studium przypadków

Od wysiękowego zapalenia ucha do perlaka

Wysiękowe zapalenie ucha środkowego u dzieci stanowi jedną z najczęstszych przyczyn wizyt u laryngologa. Schorzenie to może przebiegać skąpo objawowo, a dolegliwościami są uczucie pełności w uchu oraz niedosłuch. Przewlekła niewydolność trąbki słuchowej mo...

28 czerwca 2019

Pediatria interdyscyplinarna
Prawo i dokumentacja

Zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka dla żłobków i przedszkoli...

Wiele żłobków oraz przedszkoli przed przyjęciem do siebie dziecka lub gdy wraca ono po przebytej chorobie prosi rodziców o przyn...

28 czerwca 2019

Czy receptę wystawioną dla dziecka może odebrać inna osoba niż...

Dostęp do dokumentacji medycznej małoletniego pacjenta przysługuje jego przedstawicielowi ustawowemu z mocy prawa, zarówno z uwa...

25 kwietnia 2019

Transport medyczny dzieci

W stanach zagrożenia życia zawsze należy wezwać zespół ratownictwa medycznego. O wysłaniu do dziecka zespołu specjalistycznego z...

7 marca 2019