Dołącz do czytelników
Brak wyników
Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Studium przypadków

Przepuklina oponowo-rdzeniowa – obraz kliniczny i współczesne...

Przepuklina oponowo-rdzeniowa jest ciężką wadą rozwojową o nieznanej etiologii. Konsekwencją wady jest porażenie mięśni od poziomu wynicowanego rdzenia kręgowego, rozwój wodogłowia u dużej części chorych oraz porażenie pęcherza moczowego i kanału odbytu. D...

2 września 2019

Pediatria interdyscyplinarna
Prawo i dokumentacja

Tajemnica lekarska a dziecko maltretowane

Problem maltretowania dzieci dosięga niestety niemalże wszystkich grup kulturowych, społecznych oraz etnicznych. Dzieci mogą być...

3 września 2019

Zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka dla żłobków i przedszkoli...

Wiele żłobków oraz przedszkoli przed przyjęciem do siebie dziecka lub gdy wraca ono po przebytej chorobie prosi rodziców o przyn...

28 czerwca 2019

Czy receptę wystawioną dla dziecka może odebrać inna osoba niż...

Dostęp do dokumentacji medycznej małoletniego pacjenta przysługuje jego przedstawicielowi ustawowemu z mocy prawa, zarówno z uwa...

25 kwietnia 2019

Transport medyczny dzieci

W stanach zagrożenia życia zawsze należy wezwać zespół ratownictwa medycznego. O wysłaniu do dziecka zespołu specjalistycznego z...

7 marca 2019