Dołącz do czytelników
Brak wyników

Czerwiec 2020

W wydaniu m.in.: zastosowanie kwasów omega-3 u dzieci, białka w żywieniu niemowląt i małych dzieci, prawa i obowiązki lekarzy w czasie stanu epidemii.

Studium przypadku

Kaszel suchy i mokry u dzieci

Kaszel jest najczęstszą przyczyną konsultacji pediatrycznych. Choć występuje także u osób zdrowych, jego zwiększone nasilenie wpływa na codzienne funkcjonowanie dziecka oraz jego otoczenia. Do najczęstszych przyczyn kaszlu należą infekcje wirusowe, choć li...

27 lutego 2020

Prawo i dokumentacja

Prawa i obowiązki lekarzy w czasie stanu epidemii

W trwającym od 20 marca 2020 roku na terenie naszego kraju stanie epidemii, praca lekarzy stała się szczególnie deficytowa, a w ...

1 lipca 2020

Nowe przepisy w zakresie medycyny sportowej

W medycynie sportowej istotnymi zmianami prawnymi ubiegłego roku były przede wszystkim nowelizacje dwóch rozporządzeń: w sprawie...

27 lutego 2020

Tajemnica lekarska a dziecko maltretowane

Problem maltretowania dzieci dosięga niestety niemalże wszystkich grup kulturowych, społecznych oraz etnicznych. Dzieci mogą być...

3 września 2019

Zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka dla żłobków i przedszkoli...

Wiele żłobków oraz przedszkoli przed przyjęciem do siebie dziecka lub gdy wraca ono po przebytej chorobie prosi rodziców o przyn...

28 czerwca 2019