Dołącz do czytelników
Brak wyników

Czerwiec 2018

Niemowlęta często cierpią na dolegliwości trawienne, dlatego ważne jest, by znać odpowiednie działania wpływające na ich ukojenie. Zasady postępowania oraz użyteczne wskazówki w tym przypadku omawiamy w najnowszym wydaniu!

Kwiecień 2018

Omdlenia to częsta dziecięca przypadłość. Jednak omdlenia kardiogenne występują rzadko, przy czym są poważnym problemem diagnostycznym i terapautycznym. Więcej informacji na ten temat znajdziesz wewnątrz numeru.

Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Studium przypadków

Zasady opieki ambulatoryjnej nad noworodkami urodzonymi przedwcześnie...

Wcześniactwo nie jest chorobą, ale zjawiskiem demograficznym związanym z problemami medycznymi, społeczno-psychologicznymi i dużymi nakładami finansowymi. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała rozwiązanie problemu wcześniactwa za jeden ze swoich priory...

30 sierpnia 2018

Pediatria interdyscyplinarna
Prawo i dokumentacja

Przewodnik dla pediatrów – jak otworzyć podmiot leczniczy Część...

W ostatnich dwudziestu latach sektor ochrony zdrowia podlega nieustannym transformacjom organizacyjnym. Jednym z obszarów zmian...

26 listopada 2018

RODO w placówkach medycznych: nowe zasady ochrony danych pacjenta...

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z p...

30 sierpnia 2018

Odmowa zgody na leczenie dziecka w sytuacji zagrożenia jego...

Warunkiem koniecznym dla działań lekarza jest zgoda pacjenta (art. 32 i n. ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; art. 15...

9 czerwca 2018

Dziecko w szpitalu

Pobyt dziecka w szpitalu to sytuacja niezwykle stresująca. Szereg uprawnień pozwala jednak zminimalizować silne emocje z tym zwi...

7 czerwca 2018