Dołącz do czytelników
Brak wyników

Sierpień/Wrzesień 2022

W tym wydaniu m.in: kaszel u dzieci – aktualne rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne, dieta przy niedokrwistości z niedoboru żelaza u dzieci, przeziębienie i grypa u dzieci.

Czerwiec/Lipiec 2022

W tym wydaniu m.in: zastosowanie żelaza w formie płynnej u dzieci, różne postaci kliniczne zapalenia płuc, kolka niemowlęca, alergiczny nieżyt nosa.

Studium przypadku

Kaszel suchy i mokry u dzieci

Kaszel jest najczęstszą przyczyną konsultacji pediatrycznych. Choć występuje także u osób zdrowych, jego zwiększone nasilenie wpływa na codzienne funkcjonowanie dziecka oraz jego otoczenia. Do najczęstszych przyczyn kaszlu należą infekcje wirusowe, choć li...

27 lutego 2020

Prawo i dokumentacja

Teleporady – praktyczne aspekty ich udzielania

Porada telemedyczna to równoprawne świadczenie zdrowotne, które powinno być udzielane na analogicznych zasadach co wizyta pacjen...

29 czerwca 2021

Prawa i obowiązki lekarzy w czasie stanu epidemii

W trwającym od 20 marca 2020 roku na terenie naszego kraju stanie epidemii, praca lekarzy stała się szczególnie deficytowa, a w ...

1 lipca 2020

Nowe przepisy w zakresie medycyny sportowej

W medycynie sportowej istotnymi zmianami prawnymi ubiegłego roku były przede wszystkim nowelizacje dwóch rozporządzeń: w sprawie...

27 lutego 2020

Tajemnica lekarska a dziecko maltretowane

Problem maltretowania dzieci dosięga niestety niemalże wszystkich grup kulturowych, społecznych oraz etnicznych. Dzieci mogą być...

3 września 2019