Zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka dla żłobków i przedszkoli – wymóg prawny ?

Prawo i dokumentacja

Wiele żłobków oraz przedszkoli przed przyjęciem do siebie dziecka lub gdy wraca ono po przebytej chorobie prosi rodziców o przyniesienie zaświadczenia o jego stanie zdrowia oraz potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do jego pobytu w przedszkolu czy żłobku. Dyrektorzy tychże placówek powołują się przy tym na zapisy ich wewnętrznych statutów czy regulaminów. Tymczasem żaden przepis prawa powszechnie obowiązującego nie stanowi o tym, by placówki te miały prawo do takich żądań, a lekarze – obowiązek wystawienia zaświadczeń. 
By żądanie było bowiem zgodne z literą prawa, musi istnieć dla niego podstawa prawna, 
a w przypadku zaświadczeń o stanie zdrowia dziecka (jako świadczenia niepochodzącego ze środków publicznych) taka podstawa nie istnieje.

Czy można żądać od rodziców zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola bądź żłobka? Odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna. 


Skąd problem?


Kwestia wydawania zaświadczeń o stanie zdrowia dziecka być może wydaje się nieistotna, ale wystarczy przejrzeć wyszukiwarkę internetową, by dostrzec, jak powszechne jest żądanie tego typu zaświadczeń przez instytucje żłobków oraz przedszkoli i jak dużej liczby rodziców ona dotyka. Niejednokrotnie bywa źródłem trudności, a także kontrowersji. Trudności dotykają w głównej mierze rodziców, którzy muszą udać się wówczas przynajmniej dwukrotnie do lekarza (pierwszy raz w związku z chorobą, kolejny raz z wyleczonym już dzieckiem, by poprosić o wydanie takiego dokumentu); nierzadko mają problem z uzyskaniem takiego zaświadczenia. Wiąże się to również dla pracującego rodzica z pozostaniem przynajmniej jeden dzień dłużej z dzieckiem w domu oraz z nieobecnością w pracy. Niekiedy rodzice i dzieci muszą czekać na kolejną wizytę, co wszystko wydłuża. Dodatkową bolączką jest konieczność zaprowadzenia dziecka z osłabioną po chorobie odpornością do przychodni i...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Forum Pediatrii Praktycznej"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI