Przewodnik dla pediatrów – jak otworzyć podmiot leczniczy Część 2.

Prawo i dokumentacja

Umowy z podwykonawcami 

Podmiot leczniczy chcący zawrzeć umowę z NFZ z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej musi spełnić warunki wynikające z Rozporządzenia ministra zdrowia z 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1248). Aby warunki zostały spełnione, poza wyposażeniem w odpowiedni sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze, konieczne jest podpisanie umów z podwykonawcami na świadczenia, których zleceniodawca samodzielnie wykonać nie może. Najczęściej będą to umowy na świadczenia laboratoryjne, radiologiczne czy ultrasonograficzne. Podmioty, z którymi zostaną zawarte umowy, muszą zostać wskazane jako podwykonawcy w koncie SZOI (System Zarządzania Obiegiem Informacji), na tzw. Portalu Potencjału. 
Istotne jest w odniesieniu do podwykonawców to, że Narodowy Fundusz Zdrowia odrębnie kontraktuje tzw. nocną oraz świąteczną opiekę zdrowotną. Jeżeli nie jesteśmy zainteresowani organizowaniem takiej opieki, powinniśmy wśród najbliższych podmiotów medycznych wybrać ten, który opieką taką obejmie pacjentów zapisanych do zakładu i kierować do niego chorych w godzinach nocnych oraz w dni wolne od pracy.

Konto SZOI (System Zarządzania Obiegiem Informacji)

W celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ konieczne jest posiadanie konta SZOI. Portal Świadczeniodawcy SZOI to System Zarządzania Obiegiem Informacji, który służy do komunikacji między danym Oddziałem Wojewódzkim NFZ a świadczeniodawcą. Umożliwia on wymianę plików, takich jak przykładowo raporty statystyczne czy raporty rozliczeniowe. Ponadto pozwala na rejestrację struktury organizacyjnej, harmonogramów pracy jednostek podmiotu i personelu, a także umów z podwykonawcami. Podmiot chcący rozpocząć pracę w oparciu o Portal SZOI powinien zapoznać się z regulaminem, który określa warunki korzystania z systemu, a następnie przesłać do odpowiedniego oddziału NZF wypełniony formularz rejestracyjny. Zarządzenie Nr 45/2009/DSOZ Prezesa NFZ z 5 października 2009 r. w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia określa warunki korzystania z Regulaminu oraz z samego Po...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Forum Pediatrii Praktycznej"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI