Nowe przepisy w zakresie medycyny sportowej

Prawo i dokumentacja

W medycynie sportowej istotnymi zmianami prawnymi ubiegłego roku były przede wszystkim nowelizacje dwóch rozporządzeń: w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. r.ż. oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. r.ż. Zgodnie z założeniami nowych przepisów poszerzony został katalog lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań oraz wydawania orzeczenia o zdolności do uprawiania danego sportu, m.in. o lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Ograniczona również została liczba obowiązkowych badań specjalistycznych i diagnostycznych niezbędnych do wydania orzeczenia o zdolności do uprawiania danego sportu. Do decyzji lekarza orzekającego pozostawiono jednak możliwość zlecenia wykonania innych badań, jeśli uzna on, że w danym wypadku jest to niezbędne.

Zmiany przepisów

W dniu 1 marca 2019 roku w życie weszły trzy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie przepisów dotyczących świadczeń z zakresu medycyny sportowej u dzieci i młodzieży oraz młodych zawodników.
Rozporządzenie z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wskazuje, że zmianie ulega zakres wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, obejmujących badania ogólne, specjalistyczne oraz diagnostyczne wykonywane w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. r.ż. oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. r.ż., w związku z orzekaniem o zdolności do uprawiania danego sportu.
Zgodnie z treścią powyższego rozporządzenia, badania ogólne, specjalistyczne i diagnostyczne obejmują następujące badania: badania antropometryczne, badania laboratoryjne, takie jak badanie ogólne moczu, morfologię krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi, a ponadto inne badania diagnostyczne, jak badanie elektrokardiograficzne 12-odprowadzeniowe z opisem oraz badanie spirometryczne.
Badania lekarskie zaś obejmują ogólne badanie lekarskie wraz z oceną stanu uzębienia i oceną ostrości wzroku przy pomocy tablic Snellena, badanie ortopedyczne oraz konsultację neurologiczną. Według dotychczasowych przepisów badania obejmowały również analizę składu ciała, odczyn opadania krwinek, test wysiłkowy, badania radiologiczne kręgosłupa, badanie spirometryczne, konsultację otolaryngologiczną i konsultację okulistyczną.
W zmieniającym rozporządzeniu określono także, jak często powinny odbywać się badania. Badania co 6 miesięcy dotyczą tylko zawodników do ukończenia 16. r.ż., jeśli wymaga tego ich stan zdrowia lub specyfika współzawodnictwa sportowego. Co roku przeprowadza się zaś okresowe badania lekarskie dzieci i młodzieży do 21. r.ż. oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. r.ż., takie jak: pomiary a...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Forum Pediatrii Praktycznej"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI