Profilaktyka niedoboru żelaza w gabinecie pediatrycznym u dzieci urodzonych przedwcześnie

Studium przypadku Otwarty dostęp

Każdy rosnący organizm i narząd, a przede wszystkim ośrodkowy układ nerwowy, zarówno płodu, jak i dziecka, wymaga odpowiedniego zaopatrzenia w żelazo (co najmniej do 3. r.ż.). Dodatkowo wyodrębnia się grupy ryzyka, w których dostarczanie tego pierwiastka z zewnątrz w postaci suplementacji powinno być zwiększone. Do tych grup należą: dzieci urodzone przedwcześnie; dzieci z ograniczeniem wewnątrzmacicznego wzrastania, dzieci z ciąż wielopłodowych, dzieci ze zmniejszonym stężeniem hemoglobiny (Hb) w okresie noworodkowym, dzieci narażone na straty krwi w okresie okołoporodowym, dzieci matek z niedokrwistością podczas ciąży. Zapotrzebowanie na żelazo u tych dzieci, a zwłaszcza u niemowląt urodzonych przedwcześnie, określone jest rekomendacjami Amerykańskiej Akademii Pediatrii (AAP), Europejskiego Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN) i zaleceniami polskich towarzystw pediatrycznych i neonatologicznych.

Żelazo jest głównym składnikiem hemoglobiny, cytochromu i enzymów oddechowych, stąd jest szczególnie ważne dla organizmu ludzkiego. Pierwiastek ten wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego oraz odgrywa rolę w procesie podziału i różnicowania komórek. Konieczne jest więc stałe przyjmowanie żelaza w żywności, aby zastąpić systematycznie niszczone i powstające na nowo erytrocyty. Raporty WHO wskazują na niedobry żelaza jako najczęstszą formę niedożywienia dzieci zwłaszcza w krajach rozwijających się. Dotyczy to populacji wynoszącej około 2 biliony, czyli 20% ludności świata [1]. Niedobory żelaza mogą dotyczyć dzieci w każdym wieku, ale są grupy ryzyka szczególnie na nie narażone. Należą do nich między innymi wcześniaki.

Noworodki urodzone przedwcześnie, zwłaszcza te z bardzo małą (< 1500 g) i ekstremalnie małą masą ciała (< 1000 g) obciążone są znaczną zachorowalnością wpływającą długookresowo na ich stan zdrowia i przyszły rozwój. Jedną z chorób o charakterze przewlekłym jest niedokrwistość wcześniaków, ujawniająca się często w chwili urodzenia lub w pierwszych dniach życia i trwająca wiele tygodni czy miesięcy. Jej przyczynami są przede wszystkim niedostateczne zasoby żelaza uzyskane w życiu płodowym oraz niedobór erytropoetyny. Na te wewnątrzmaciczne czynniki nakładają się pourodzeniowe straty żelaza, odpowiedzialne za jatrogenną niedokrwistość związaną ze stosowaniem licznych procedur medycznych, w tym koniecznością wielu pobrań krwi do badań diagnostycznych. Wśród innych przyczyn należy wymienić przyspieszony katabolizm, szybki wzrost masy ciała, objętości i masy krwinek czerwonych oraz zaburzenia powodujące straty krwinek czerwonych z powodu krwawienia lub hemolizy [2].

W czasie ciąży płód otrzymuje żelazo od matki. Zapotrzebowanie na żelazo w czasie jej trwania jest znacznie wyższe w porównaniu do okresu sprzed ciąży. Szacuje się, że ponad 40% kobiet ciężarnych niezależnie od szerokości geograficznej ma niedokrwistość, która powinna być korygowana przyjmowaniem żelaza. Zapotrzebowanie na żelazo wzrasta wraz z rozwojem ciąży. Rekomendowana dawka żelaza dla kobiet ciężarnych i w okresie laktacji, zwłaszcza w pierwszych 6 miesiącach, wynosi 60 mg/dobę żelaza elementa...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI