Autor: Barbara Steinborn

prof. dr hab. n. med.; Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Najnowsze rekomendacje w leczeniu padaczki u dzieci

Leczenie padaczki, która jest klinicznym zespołem chorobowym zróżnicowanym pod względem etiologii, przebiegu i objawów, wymaga starannego doboru rodzaju leczenia. W pracy przedstawiono sposób wprowadzenia leczenia przeciwnapadowego i wybór odpowiedniego leczenia w zależności od etiologii. Dobór leczenia przeciwnapadowego jest obecnie jedną z form wykorzystania metod medycyny precyzyjnej.

Czytaj więcej

Lakozamid w leczeniu padaczki u dzieci

Lakozamid (LCM) jest skutecznym i bezpiecznym lekiem przeciwpadaczkowym zarejestrowanym do leczenia napadów ogniskowych i ogniskowych wtórnie uogólnionych u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 4 lat. LCM jest lekiem wskazanym do stosowania w monoterapii oraz terapii dodanej. Jego skuteczność i bezpieczeństwo zostały udokumentowane w badaniach klinicznych i przedstawione w publikacjach omówionych w poniższym artykule.

Czytaj więcej

Co nowego w leczeniu padaczki u dzieci?

W pracy przedstawiono informacje na temat postępów w leczeniu padaczki wieku rozwojowego. Lata dziewięćdziesiąte XX wieku były okresem, w którym do leczenia padaczki włączono wiele nowych leków. U progu trzeciej dekady XXI wieku dysponujemy niemałą liczbą leków przeciwpadaczkowych. Niektóre z nich pojawiły się w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat. Te najnowsze leki zaakceptowano do leczenia padaczki dzieci po przeprowadzeniu wielu badań klinicznych w tej grupie wiekowej. Oprócz tego istnieje możliwość leczenia padaczki przy wykorzystaniu metod chirurgicznych, neuromodulacji oraz przeżywającej swój renesans diety ketogennej.

Czytaj więcej