Tajemnica lekarska a dziecko maltretowane

Prawo i dokumentacja

Problem maltretowania dzieci dosięga niestety niemalże wszystkich grup kulturowych, społecznych oraz etnicznych. Dzieci mogą być krzywdzone nie tylko przez swoich rodziców czy opiekunów, ale również przez inne osoby dorosłe, pracowników placówek, w których przebywają, przez młodzież, swoich rówieśników. Przy podejrzeniu stosowania przemocy wobec dziecka konieczne jest natychmiastowe przeprowadzenie szczegółowego wywiadu oraz oceny zachowania, wyglądu i rozwoju dziecka. Konieczne może się okazać przeprowadzenie wielospecjalistycznej diagnostyki, jak również dostępnych badań. Lekarz, który podejrzewa, że dziecko może być maltretowane, ma obowiązek zawiadomić o przestępstwie organy ścigania, a także podjąć współpracę z odpowiednimi instytucjami, nie ciąży na nim przy tym obowiązek zachowania powziętych wiadomości w tajemnicy spoczywającej na nim z racji wykonywanego zawodu.

Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia maltretowanie dzieci oznacza znęcanie się i zaniedbywanie dzieci poniżej 18. r.ż. Pod pojęciem tym rozumie się wszystkie rodzaje fizycznego lub emocjonalnego maltretowania, a także wykorzystywanie seksualne, lekceważenie, zaniedbywanie i wyzysk finansowy, zmierzające do potencjalnego zniszczenia zdrowia dziecka oraz zaburzenia jego procesów poznawczych, poczucia własnej wartości i zaufania w kontaktach międzyludzkich. Kluczową rolę w dążeniu do wykrycia, a następnie ujęcia sprawców przestępstw odgrywają lekarze pediatrzy, którzy mogą zetknąć się z różnymi formami maltretowania dziecka. W takich wypadkach, dla wyższego dobra, jakim są zdrowie czy nawet życie ofiar, zostają oni zwolnieni z obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej. 

Obowiązek zawiadomienia

Przy wykonywaniu praktyki lekarskiej, czy to odbywając wizytę domową w miejscu zamieszkania pacjenta, czy to udzielając świadczeń w placówkach medycznych, oprócz zdiagnozowania jednostki chorobowej, lekarz pediatra może odkryć inne, i to dużo poważniejsze symptomy, które będą świadczyć o stosowaniu przez rodziców, opiekunów, czy też innych osób – przemocy fizycznej bądź psychicznej względem dziecka. Tych pie...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Forum Pediatrii Praktycznej"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI