Zaburzenia jonowe w przebiegu mukowiscydozy – opis przypadku

Studium przypadku Otwarty dostęp

Zasadowica metaboliczna przebiegająca z hiponatremią i hipokaliemią jest nietypowym odkryciem w wynikach badań laboratoryjnych. Ta charakterystyczna konstelacja wyników sugeruje rozpoznanie zespołu Barttera lub rzekomego zespołu Barttera. W klasycznym zespole Barttera w wyniku nieprawidłowej funkcji kanałów jonowych dochodzi do nerkowej utraty soli, natomiast gdy do zespołu utraty soli dochodzi w innym mechanizmie, mówimy o rzekomym zespole Barttera. Do takiej sytuacji może dojść w mukowiscydozie, gdzie nieprawidłowo działający kanał chlorkowy powoduje nadmierną utratę sodu wraz z potem. W odpowiedzi na hiponatremię dochodzi do aktywacji układu renina-angiotensyna-aldosteron i wtórnego hiperaldosteronizmu, czyli reakcji obronnej organizmu i ograniczenia wydalania sodu przez nerki, a w konsekwencji do hipokaliemii i alkalozy metabolicznej. Na nadmierną utratę sodu przez parowanie narażone są szczególnie niemowlęta karmione piersią w trakcie ciepłych miesięcy. Mimo istniejących badań przesiewowych w kierunku mukowiscydozy, u części pacjentów choroba może zostać nierozpoznana, w związku z czym pediatrzy oraz lekarze rodzinni powinni zachowywać czujność i rozważać diagnozę mukowiscydozy zawsze w przypadku nietypowych wyników badań gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej.

Przypadek kliniczny

W upalnym lipcu 2017 roku 6-miesięczne niemowlę płci żeńskiej zostało przyjęte do szpitala w celu diagnostyki zaostrzenia przewlekłego kaszlu.
Dziecko urodzone z ciąży II, niepowikłanej, porodu II, siłami natury, w 37. tygodniu ciąży, z masą ciała 3 210 kg (ok. 50 centyl wg siatek WHO), ocenione na 10 punktów w skali Apgar.
Od 2 miesięcy poprzedzających przyjęcie u dziewczynki występował przewlekły kaszel o charakterze wykrztuśnym. Niemowlę dotychczas było dwukrotnie leczone z powodu zapalenia oskrzeli i raz z powodu zapalenia płuc. W tygodniu poprzedzającym przyjęcie kaszel nasilił się, stał się dokuczliwy zwłaszcza w nocy. Występował również miernie nasilony katar. Dziewczynka nie gorączkowała, była nieco mniej aktywna.
Dodatkowo rodzice zgłaszali nieprawidłowe przyrosty masy ciała dziecka mimo relacjonowanego prawidłowego apetytu (w ciągu ostatnich 2 miesięcy przed hospitalizacją ok. 100–150 g/miesiąc). Niemowlę było karmione wyłącznie piersią. Występowanie biegunek lub wymiotów opiekunowie negowali.
W dniu przyjęcia do oddziału masa ciała dziewczynki wynosiła 6,450 kg (< 3 centyla wg siatek WHO – znaczna zmiana w stosunku do tej urodzeniowej), a więc pozycja centylowa dziecka nie dość, że wypadła poza normą, to w porównaniu do urodzeniowej zmieniła się o ponad 2 kanały centylowe, co zawsze stanowi niepokojący objaw i jedną z tak zwanych „czerwonych flag” dotyczących rozwoju dziecka. W badaniu przedmiotowym poza niedożywieniem zwracały uwagę: cechy dyskretnej duszności pod postacią zaciągania międzyżebrzy, osłuchowo natomiast świsty i trzeszczenia zlokalizowane nad lewym polem płucnym.
Na podstawie prawidłowego RTG klatki piersiowej i ujemnych wykładników stanu zapalnego wykluczono zapalenie płuc. Rozpoznano zapalenie oskrzeli, zastosowano leczenie objawowe i bronchodylatacyjne, uzyskując szybkie ustąpienie zmian osłuchowych i duszności oraz mniejsze nasilenie kaszlu.
W badań laboratoryjnych zwracały jednak uwagę utrzymujące się zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej i jonowej. Stwierdzono utrzymującą się zasadowicę metaboliczną, hipokaliemię i hipochloremię oraz stężenie sodu przy dolnej granicy normy, a także bardzo wysokie stężenie aldosteronu (tab. 1).
 

...
Tab. 1. Wyniki badań w dniu przyjęcia
pH 7,563  
HCO3- 38,9 mmol/L
BaseExcess 16,4 mmol/L
K+ 3,2 mmol/L
Na+ 135 mmol/L
Aldosteron w 1. dniu >>> 100

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI