Z codziennej praktyki lekarskiej – pierwotne zaburzenia odporności u dzieci

Studium przypadku

Obrona organizmu przed mikroorganizmami jest najważniejszą funkcją układu odpornościowego. Na drodze ewolucji nasz układ immunologiczny wykształcił mechanizmy, które zwykle pozwalają na skuteczną eliminację wirusów, bakterii, grzybów i pasożytów z naszego organizmu. Nieswoiste mechanizmy odpornościowe (wrodzone, niespecyficzne) uruchamiane są stosunkowo szybko i działają jako tzw. pierwsza linia obrony. Mechanizmy swoiste (nabyte, specyficzne) uruchamiane są nieco później, za to są bardziej precyzyjne od nieswoistych.

Pierwotne niedobory odporności (PNO) są rzadkimi chorobami uwarunkowanymi genetycznie. Częstość ich występowania (z wyjątkiem niedoboru IgA) szacuje się na 1:10 000 żywych urodzeń [1, 2]. 
Istnieje ponad 150 pierwotnych niedoborów odporności. Wynikają one z defektów poszczególnych składowych układu odpornościowego – limfocytów T, limfocytów B, komórek NK lub układu dopełniacza. Do najczęstszych (około 60%) należą niedobory odporności humoralnej, wynikające ze zmniejszonego stężenia immunoglobulin w surowicy. W dalszej kolejności występują niedobory komórkowe i złożone niedobory odporności (15%), zaburzenia fagocytarne (10%), izolowane niedobory komórkowe (5%) i niedobory składowych dopełniacza (ok. 5%) [3].
Osoby z pierwotnymi niedoborami odporności zazwyczaj wykazują większą podatność na zakażenia. Zwykle niepokój u klinicysty wzbudza grupa pacjentów, którzy chorują w sposób nietypowy. Może to się objawiać nadmierną liczbą infekcji, zbyt ciężkim, czy długim ich przebiegiem, albo koniecznością stosowania „ponadstandardowych” metod leczenia.
Codzienność pokazuje, że część pacjentów z PNO w pierwszej kolejności trafia do lekarzy medycyny rodzinnej czy pediatrów. Dlatego znajomość podstawowych objawów klinicznych z zakresu niedoborów odporności wydaje się niezmiernie ważna, pozwala bowiem na wdrożenie odpowiedniej diagnostyki. 

Manifestacja kliniczna pierwotnych niedoborów od

...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Forum Pediatrii Praktycznej"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI