Kto i dlaczego powinien otrzymywać profilaktycznie preparaty żelaza?

Pediatria interdyscyplinarna Otwarty dostęp

Niedokrwistość jest wiodącym problemem zdrowotnym zarówno w krajach o niskim, średnim jak i wysokim dochodzie mającym znaczne konsekwencje zdrowotne i ekonomiczne. Problem ten dotyczy zwłaszcza dwóch zasadniczych grup populacyjnych, tj. dzieci w pierwszych miesiącach i latach życia oraz młodych kobiet w wieku prokreacyjnym i ciężarnych. Wiodącą bowiem przyczyną niedokrwistości u dzieci zwłaszcza poniżej 4. r.ż. są niedostateczne zasoby żelaza uzyskane przede wszystkim w życiu płodowym. Dzieci matek z niedoborami żelaza oraz urodzone przedwcześnie są w grupie ryzyka bezobjawowej lub objawowej niedokrwistości mających wpływ zarówno na ogólny stan ich zdrowia, jak i ich rozwój psychoruchowy. Niedokrwistość z niedoboru żelaza jest uważana za jedną z pięciu najczęstszych przyczyn niepełnosprawności. W artykule przedstawiono zmiany homeostazy żelaza w wybranych stanach patologii ciąży wpływające na zasoby żelaza u płodu i u noworodka po urodzeniu, uzasadniające profilaktyczne stosowanie żelaza.

Zmniejszenie odsetka chorób związanych z niedoborem żelaza jest jednym z priorytetów WHO. W populacji światowej około 2 biliony ludzi ma niedobory tego pierwiastka. Odsetek niedokrwistości związanej z niedoborem żelaza u dzieci poniżej 4. r.ż. szacowany jest na około 20% w krajach wysoko rozwiniętych i na 39% w krajach o niskich i średnich dochodach. Drugą grupą populacji, która obciążona jest deficytem żelaza, są młode kobiety w wieku prokreacyjnym i kobiety w ciąży. 

Homeostaza żelaza a działania profilaktyczne

Żelazo odgrywa kluczową rolę w wielu procesach ustrojowych, w tym w syntezie DNA, w aktywności wielu żelazozależnych enzymów mitochondrialnych i w procesach naprawczych mózgu. Jony żelaza są niezbędnym kofaktorem enzymów odpowiedzialnych za syntezę neurotransmiterów, mielinizację dróg nerwowych i tworzenie synaps [1, 2, 3]. Niedobór żelaza przyczynia się także do zaburzeń rozwoju ruchowego i nieprawidłowości w rozwoju procesów poznawczych. Niedokrwistość z niedoboru żelaza jest uważana za jedną z pięciu najczęstszych przyczyn niepełnosprawności. Badania śledzące rozwój dzieci do 
25. r.ż. wykazały wzrost prawdopodobieństwa nieukończenia szkoły średniej, deficyty neuropsychiatryczne, zaburzenia emocjonalne i zaburzenia snu u osobników z niedoborami żelaza w porównaniu do grupy kontrolnej ludzi z prawidłowymi zasobami żelaza [4, 5]. W niedoborach żelaza obserwowane są też zaburzenia odpornościowe charakteryzujące się obniżonym stężeniem IL-6, zmniejszoną aktywnością fagocytów i zmniejszoną ogólnoustrojową aktywnością antyoksydacyjną [1, 2, 3]. 

Tak więc priorytetem szczególnie dla pediatrów, ginekologów i położników, a także internistów zajmujących się chorobami przewlekłymi są działania profilaktyczne polegające na suplementacji żelaza i innych elementów krwiotwórczych w wybranych stanach zagrażających niedokrwistością niedoborową. Działania te muszą być przede wszystkim oparte na znajomości procesów ustrojowej homeostazy żelaza [3]. Około 75–80% żelaza w ustroju zlokalizowanego jest w krwinkach czerwonych, tworząc hemoglobinę, 10% to tkankowe żelazo wchodzące w skład mioglobiny czy cytochromu. Pozostała część to żelazo zapasowe gromadzące się w postaci ferrytyny czy hemosyderyny w wątrobie. Głównym źródłem żelaza jest dieta, ale wykorzystanie żelaza dla potrzeb ustrojowych uwarunkowane jest jego absorpcją. Z 10–20 mg żelaza dostarczanego w diecie w dwunastnicy wchłania się tylko ok. 1 mg. 

Niedobory żelaza należy podzielić na 4 główne kategorie wyznaczające grupę ludzi, którzy powinni być podd...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI