O wybranych chorobach błony śluzowej jamy ustnej u małych dzieci

Pediatria interdyscyplinarna

Jama ustna noworodka w momencie porodu jest jałowa. Jednak jej kontakt z drobnoustrojami świata zewnętrznego zaczyna się już w kanale rodnym, a później zasiedlanie przez drobnoustroje zależy od bardzo wielu czynników (m.in. odporności nabytej od matki, karmienia naturalnego, drobnoustrojów obecnych w jamie ustnej najbliższych, zasad utrzymania higieny). Konsekwencją tego bywają niekiedy zmiany chorobowe błony śluzowej (te infekcyjne i nie tylko). Bywa też, że zmiany stanowią element dotyczący ogólnego stanu zdrowia malucha.

Pleśniawki – ostra rzekomobłoniasta kandydoza błony śluzowej jamy ustnej noworodków

Popularnie zwane pleśniawkami, zmiany w jamie ustnej noworodków są konsekwencją infekcji drożdżakami (najczęściej Candida albicans, rzadko Candida tropicalis lub Candida paracrusei). Do zakażenia może już dojść w trakcie samego porodu, jeśli drobnoustroje obecne są w kanale rodnym matki (nieleczone w trakcie ciąży vulvovaginitis). Źródłem infekcji mogą być także ujścia gruczołów mlecznych. Dużą rolę w zakażeniu odgrywają też zanieczyszczone smoczki, niemyte łyżeczki, zła higiena jamy ustnej. 
Występowaniu kandydozy u noworodków lub u niemowląt sprzyja brak prawidłowo rozwiniętej czynności gruczołów ślinowych (w ślinie obecne są białka bogate w histydynę, tak zwane histatyny ślinowe, które są inhibitorami w stosunku do gatunku Cand...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Forum Pediatrii Praktycznej"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI