Zastosowanie żelaza w formie płynnej u dzieci

Pediatria interdyscyplinarna

Żelazo jest niezbędnym mikroelementem w organizmie człowieka. Stanowi ono kluczowy składnik hemoglobiny pełniącej główną rolę w transporcie tlenu, jest kofaktorem wielu enzymów odpowiadających za różnorodne procesy biologiczne, m.in. syntezę neuroprzekaźników, kolagenu, kwasów nukleinowych, wytwarzanie erytrocytów, wpływa też na aktywność przeciwdrobnoustrojową fagocytów

Większość żelaza w organizmie jest związana z hemoglobiną, mioglobiną oraz enzymami (peroksydazy, katalazy, cytochromy). Około 20% tego pierwiastka jest zgromadzone w wątrobie pod postacią ferrytyny, która jest wskaźnikiem jego ustrojowych zapasów. 

Niskie stężenie ferrytyny w surowicy jest jednym z parametrów wskazujących na niedobór żelaza w organizmie. Grupą, w której niedobór tego pierwiastka występuje bardzo często, są dzieci, ze względu na charakterystyczny dla nich intensywny rozwój (zwłaszcza w pierwszych latach życia). Długo utrzymująca się niedokrwistość z niedoboru żelaza we wczesnych latach życia, przy braku odpowiedniej interwencji mającej na celu wyrównanie niedoborów, może mieć nieodwracalne, poważne, negatywne skutki, jak na przykład zmiany w mózgu spowodowane zaburzeniami syntezy neurotransmiterów i procesu mielinizacji. W artykule omówiono zastosowanie żelaza w formie płynnej w leczeniu niedokrwistości z niedoboru żelaza u dzieci.

Zapotrzebowanie na żelazo u dzieci a jego wchłanianie i biodostępność

Zdrowe, donoszone niemowlęta, o odpowiedniej urodzeniowej masie ciała, posiadają wystarczające zapasy żelaza, aby zaspokoić potrzeby organizmu w pierwszych 4–6 miesiącach życia. Po tym czasie zasoby się wyczerpują i są zależne od podaży żelaza w diecie. Zapotrzebowanie na żelazo u dzieci jest wprost proporcjonalne do przyrostu masy ciała, objętości krwi, a także masy erytrocytarnej. Normy zalecanego dziennego spożycia żelaza u dzieci i młodzieży przedstawiono w tabeli 1. 

Na biodostępność żelaza w organizmie człowieka wpływają różne czynniki. Po pierwsze istotny jest stopień jego utlenienia. W żywności występują dwie formy żelaza – hemowa (Fe2+) oraz niehemowa (Fe3+). Wyższym st...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Forum Pediatrii Praktycznej"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI