Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pediatria interdyscyplinarna

26 maja 2018

NR 18 (Grudzień 2017)

Z seksuologii wieku rozwojowego

653

Rozwój seksualny ma dwie składowe: rozwój psychoseksualny i rozwój somatyczny. W artykule przedstawiono zarys zagadnień związanych z rozwojem seksualnym z zakresu anatomii i fizjologii, odnoszących się do rozwoju seksualnego żeńskiego i męskiego oraz wybrane problemy związane z zaburzeniami tego rozwoju – problemy istotne w praktyce nie tylko seksuologicznej, ale i ginekologiczno-położniczej.

Rozwój psychoseksualny jest integralną częścią rozwoju płciowego człowieka. Według psychoanalizy freudowskiej fazy rozwoju psychoseksualnego to stany przejściowe różniące się od stanu poprzedniego oraz następnego przemianami libido, czyli popędu seksualnego. Współcześnie, analizując rozwój seksualny, sięga się aż do okresu prenatalnego, podkreśla się przy tym, że różnicowanie się cech płciowych zaczyna się w 45. dniu życia płodowego i trwa do pokwitania. Natomiast do około 45. dnia życia zarodkowego, niezależnie od płci genetycznej, zarodki (choć różnią się chromosomami) rozwijają się w ten sam sposób zarówno u płci męskiej, jak i żeńskiej.
Między 8. a 10. tygodniem u płodu o genotypie XY następuje rozwój narządów płciowych (najądrza, nasieniowody), a między 11. a 15. tygodniem następuje rozwój prącia i moszny. W przypadku genotypu XX między 8. a 10. tygodniem życia płodowego następuje rozwój jajowodów, macicy i 2/3 górnej części pochwy, a między 11. a 15. tygodniem rozwija się łechtaczka, wargi sromowe i dolna część pochwy.
Już od 16. tygodnia życia u płodu pojawiają się reakcje seksualne i aż do narodzin można je obserwować w badaniu USG. W literaturze przedstawiono wiele hipotez dotyczących przebiegu rozwoju seksualnego, przy czym różnice wynikają najczęściej z liczby wyodrębnionych stadiów. Postęp medycyny, nowoczesne metody obrazowania i diagnostyki laboratoryjnej, a zwłaszcza rozwój genetyki pozwalają na coraz precyzyjniejszą ocenę prawidłowości i zaburzeń etapów rozwojowych zarówno u dziewcząt, jak i u chłopców.
W rozwoju somatycznym, tak dziewcząt jak i chłopców, wyróżnia się następujące okresy: 

POLECAMY

 • noworodkowy, 
 • niemowlęcy, 
 • dziecięcy, 
 • przedpokwitaniowy, 
 • pokwitaniowy, 
 • młodzieńczy.

Układ rozrodczy

Do narządów płciowych zalicza się gruczoły płciowe (czyli gonady) wytwarzające komórki płciowe (plemniki u mężczyzn, jaja u kobiet), drogi je wyprowadzające oraz narządy płciowe zewnętrzne.
Męskie narządy płciowe to jądro (wytwarzające komórki płciowe) i najądrze, nasieniowód i pęcherzyki nasienne, cewka moczowa, gruczoł krokowy i gruczoły opuszkowo-cewkowe, prącie i moszna.
Żeńskie narządy płciowe to jajniki (odpowiednik jąder u mężczyzn), jajowody, macica oraz pochwa i zewnętrzne narządy płciowe. W opisie narządów płciowych przyjął się podział na gruczoły płciowe (czyli gonady) wytwarzające komórki płciowe (plemniki i jaja), drogi je wyprowadzające oraz narządy płciowe zewnętrzne.
U mężczyzn narządem wytwarzającym komórki płciowe jest jądro. W jego greckiej nazwie odzwierciedlono fakt, że jest to organ parzysty (didymoi oznacza bowiem „bliźniaki”). Oba jądra umieszczone są w worku mosznowym, będącym uwypukleniem ściany brzucha. Położenie jąder w mosznie zapewnia im mniejsze niż wewnątrz jamy brzusznej wahania ciśnienia i niższą temperaturę. Narząd ten jest bowiem wrażliwy na czynniki fizyczne, np. w postaci przegrzania. Moszna zapewnia również jądrom znaczną ruchomość (choć nie tak dużą jak u innych ssaków). 
Lewe jądro leży nieco niżej niż prawe; spowodowane jest to nieco gorszym odpływem krwi żylnej właśnie z lewego „bliźniaka”, co powoduje, że ma ono trochę większy
ciężar. Męska gonada ma kształt spłaszczonej elipsoidy. 
Jej przeciętne wymiary wynoszą 4–5 cm długości, 2,5–3,5 cm szerokości oraz ok. 2 cm grubości; masa wynosi średnio 20–30 g. Podobnie jak w wielu innych narządach, w jądrze możemy wyróżnić tzw. zrąb i miąższ. Ten pierwszy stanowi „rusztowanie” dla charakterystycznych dla miąższu jądra płacików i składających się na nie cewek nasiennych. 

Tab. 1. Etapy żeńskiego i męskiego rozwoju płciowego

Etap Rozwój płuciowy u kobiet Rpzwój płuciowy u mężczyzn Przedział wiekowy
1. brak zawiązków piersi
brak owłosienia łonowego
mały penis i jądra
brak owłosienia łonowego
< 10. r.ż.
2. małe zawiązki piersi
drobny, delikatny wzrost owłosienia łonowego
wzrost jąder 
skóra moszny staje się czerwona i chropowata
wzrost a, drobnego owłosienia łonowego u podstawy penisa
10.–13. r.ż.
3. powiększenie piersi
zwiększenie się ciemnego owłosienia łonowego głównie w centrum, bez przedłużania w kierunku ud lub w górę
wzrost długości penisa z małym powiększeniem średnicy
moszna i jądra kontynuują wzrost 
owłosienie łonowe zwięk-sza swoją ilość i staje się ciemniejsze i kręcone
12.–14. r.ż. 
4. zauważalny wzrost owłosienia łonowego w kształcie trójkąta
widoczny wzrost owłosienia pachowego
piersi prawie całkowicie uformowane
pierwsza miesiączka
penis i jądra kontynuują wzrost
owłosienie łonowe zwięk-sza swoją ilość i staje się ciemniejsze i kręcone
13.–15. r.ż.
5. piersi całkowicie uformowane
owłosienie łonowe jest w ilości jak u dorosłych i ma kształt zwróconego w dół trójkąta 
wielkość penisa jak u dorosłych
owłosienie łonowe ma kolor i fakturę jak u dorosłych
 
14.–17. r.ż.

W takim rusztowaniu biegną przewody (naczynia krwionośne, nerwy, naczynia chłonne) doprowadzające do płacików składniki odżywcze oraz sygnały kontrolujące jego pracę, a zbierające niepotrzebne już produkty przemiany materii. Zasadniczą funkcją jądra jest wytwarzanie plemników. Ich droga zaczyna się w cewkach nasiennych krętych (kilka z nich składa się na jeden płacik), a później przez cewki nasienne proste wędrują do sieci jądra.
Proces wytwarzania plemników zwany jest także spermatogenezą. Komórki płciowe – będące obok komórek podporowych głównym składnikiem ściany cewek krętych – dzielą się i dojrzewają. Cały proces zaczyna się od tzw. spermatogonii, przechodzi przez etap spermatocytów I i II rzędu, a kończy się na spermatydach i ostatecznie plemnikach. 
Nie są to jedynie proste podziały, z jakimi mamy do czynienia np. w naskórku, kiedy to nowe komórki zastępują stare, nie różniąc się jednak zasadniczo od swoich „rodziców”. Tutaj materiał genetyczny zawarty w 46 chromosomach (23 pary) dzieli się na pół. Plemnik i komórka jajowa mają więc po 23 chromosomy. Dzięki temu po połączeniu w zygotę liczba z powrotem wraca do 46 sztuk. W przeciwnym razie (bez tego redukcyjnego podziału) przy każdym kolejnym zapłodnieniu musielibyśmy pomnożyć tę liczbę przez dwa, a to doprowadziłoby zapewne do śmierci zarodka.
Dojrzałe plemniki mają około 60 µm długości, a w przeciętnej objętości wytrysku (3 ml) mieści się ich aż 200 do 300 mln. Składają się z główki, szyjki oraz witki, która zapewnia im dużą ruchomość. Oprócz plemników jądro produkuje również androgeny (głównie testosteron) – męskie hormony płciowe odpowiedzialne za wzrost i rozwój zewnętrznych narządów płciowych, owłosienia typu męskiego, obniżonego tonu głosu i innych wtórnych cech płciowych. Następnym po sieci jądra etapem na drodze plemników jest najądrze. To właśnie tutaj te komórki dojrzewają, zatrzymując się na pewien czas w tym swoistym „magazynie”. W czasie wytrysku plemniki przedostają się do nasieniowodu. Zgodnie z nazwą główną funkcją tego długiego przewodu (50–60 cm) jest dalszy transport męskich komórek płciowych.
Nasienie składa się jednak nie tylko z plemników. Inne substancje nadają mu objętość, odżywiają plemniki na ich długiej drodze, pobudzają ich ruchy. Jednym z narządów wydzielających składniki nasienia są pęcherzyki nasienne. Ich wydzielina jest bogata w różne enzymy, cukier owocowy – fruktozę oraz kwas cytrynowy i witaminę C. Ujścia pęcherzyka nasiennego wnikają do nasieniowodu w miejscu zwanym jego bańką. Tutaj, po połączeniu się z przewodami wyprowadzającymi pęcherzyków, nasieniowód zmienia nazwę na przewód wytryskowy, który uchodzi na małym wzniesieniu błony śluzowej cewki moczowej, zwanym wzgórkiem nasiennym.
Cewka moczowa jest pojedyncza. Rozpoczyna się od dna pęcherza moczowego, a kończy się po około 15–20 cm ujściem zewnętrznym. Wyróżniamy część sterczową, błoniastą i gąbczastą cewki moczowej. Innym podziałem jest wydzielenie części ruchomej (położonej w prąciu) i ustalonej (składa się na nią część błoniasta i gąbczasta). Cewka moczowa jest końcową, wspólną drogą układu moczowego i rozrodczego. To „skrzyżowanie” następuje na wzgórku nasiennym, gdzie do cewki uchodzą przewody wytryskowe (przedłużenie nasieniowodów) oraz przewody odprowadzające gruczołu krokowego.
Gruczoł krokowy nazywany jest również sterczowym albo (z łaciny) prostatą. Swoim kształtem, wielkością i konsystencją przypomina kasztan. Podobnie jak jego roślinny odpowiednik, ma wierzchołek i podstawę oraz dwie wyraźne części (płaty boczne) połączone nieco mniejszym płatem środkowym. Podobnie jak jądro, gruczoł sterczowy ma budowę miąższową. Na ten miąższ składa się 30 do 50 gruczołów cewkowo-pęcherzykowych wraz z odpowiednimi przewodami wyprowadzającymi.
Stercz (prostata, gruczoł krokowy) produkuje około 1/3 objętości nasienia. Jego wydzielina zawiera różne składniki, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania plemników. Innym gruczołem produkującym elementy nasienia są gruczoły opuszkowo-cewkowe znajdujące się przy nasadzie prącia.
Prącie znajduje się ku przodowi od spojenia łonowego. Składa się z nasady, części środkowej (trzonu) oraz z części końcowej (żołędzi). Narząd ten tworzą dwa walcowate twory: ciała jamiste przedzielone ciałem gąbczastym. Ciała jamiste składają się, zgodnie ze swoją nazwą, z jamek wypełniających się krwią podczas wzwodu. Tętnice doprowadzające krew do prącia rozszerzają się wtedy, a odpływ krwi zostaje zahamowany poprzez ucisk rozszerzonych jamek na żyły. Ten „układ hydrauliczny” powoduje, że ciała jamiste sztywnieją i następuje wzwód. W środku prącia znajduje się otaczające cewkę moczową ciało gąbczaste. W przeciwieństwie do ciał jamistych ta część narządu nie sztywnieje, a cewka moczowa pozostaje dzięki temu drożna.
Podobnie jak w przypadku cewki, również w prąciu wyróżniamy część ustaloną i ruchomą. Koniec tego organu, czyli żołądź, jest pokryty fałdem skóry – napletkiem, przykrywającym ujście zewnętrzne cewki moczowej. Do zewnętrznych narządów płciowych (czyli prącia, cewki moczowej, gruczołów opuszkowo-cewkowych, gruczołu sterczowego) należy także wspomniana już moszna. Jest ona uwypukleniem przedniej ściany jamy brzusznej. Przykrywa tzw. powrózki nasienne, w których znajdują się nasieniowody, liczne naczynia krwionośne, limfatyczne oraz nerwy.

Wymiary prącia

Lob obserwował 50 mężczyzn wieku 18–50 lat i określił długość na 9,4+/-1,5 cm, średnicę na 28,8+/-0,3 mm i objętość na 62+/-1,7 ml.

Rozwój chłopca

Dojrzewanie u chłopców charakteryzuje się tym, iż w tym okresie następuje dużo większy niż u dziewczynek przyrost wysokości ciała. Dziewczynki rozwijają się we wcześniejszych fazach bardziej harmonijnie. Obserwując przedszkolaki, można zauważyć, iż chłopcy są niżsi od dziewczynek. Okres dojrzewania dla płci męskiej jest więc „napędzaczem”, aby te różnice w wysokości ciała nadgonić. Chłopcy dojrzewają inaczej niż dziewczynki, później wchodzą we wszystkie fazy dojrzewania, późniejszy jest też szczyt szybkości wrastania. Większa jest też zmienność cech dojrzewania płciowego. Następuje duży przyrost tkanki kostnej, a u dziewczynki tłuszczowej. U chłopców występują też większe zaburzenia emocjonalne związane z tym okresem. Z początkiem okresu przepokwitaniowego zmienia się skład morfologiczny krwi. Wydzielany jest testesteron, podwyższone są parametry gonadotropiny.

Pokwitanie chłopców

Około 11. r.ż. powiększają się jądra, zmienia się struktura i zabarwienie moszny. Około roku później powiększa się prącie, większe jest też we krwi stężenie poziomu męskich hormonów zwanych androgenami. W następnym roku powiększa się prącie, większe jest też we krwi stężenie poziomu męskich hormonów płciowych – androgenów. 13. r.ż. przynosi dalsze zmiany, pojawiają się pierwsze włosy na wzgórku łonowym i wokół nasady prącia. Moszna ciemnieje i staje się bardziej pofałdowana. Może także dojść do przejściowego powiększenia bądź nabrzmienia brodawek piersiowych oraz do przyrostu tam tkanki tłuszczowej, objawy te nazywa się terminem ginekomastii. Innym znakiem zauważalnym dla otoczenia, a świadczącym o wkroczeniu w etap dojrzewania, jest pojawienie się zarostu na twarzy dziecka oraz włosów pod pachami. U chłopców szczyt skoku pokwitaniowego występuje około 14. r.ż. Występuje wówczas mutacja głosu związana z wydłużeniem krtani i strun głosowych. W tym też wieku obserwuje się też pierwsze polucje. Nasienie to jest jednak mało wartościowe, często brak w nim plemników. Dotąd bardzo intensywny rozwój zwalnia swoje tempo około 16.–18. r.ż. Narządy płciowe, a także cechy somatyczne, takie jak szerokość miednicy, barków i wysokość ciała, uzyskują swoje wartości ostateczne. Kończy się także proces kostnienia szkieletu. Owłosienie przybiera męski charakter. 
Struktura okresu dojrzewania u chłopców:
Wiek 12–14 lat:

 • początek przyspieszonego wzrastania,
 • opuszczenie się moszny, powiększenie jąder i następnie prącia,
 • pojawienie się zarostu wokół części płciowych, początek zarostu na twarzy,
 • powiększenie brodawek piersiowych i ściemnienie ich barwy.

Wiek 14–16 lat:

 • wydłużanie krtani, mutacja głosu,
 • rozwój owłosienia pachowego i wokół brodawek piersiowych,
 • pogrubienie rysów twarzy,
 • zmazy nocne (polucje).

Wiek 16–18 lat:

 • głos męski,
 • pełny rozwój i skręcenie owłosienia okolicy pachowej i łonowej,
 • rozrost mięśni i wzrost siły mięśniowej,
 • wyrazistość rysów twarzy, wyraźnie męski profil szyi (tzw. jabłko Adama).

Anatomia żeńskich narządów płciowych

Żeńskie narządy płciowe
Do żeńskich narządów płciowych, podobnie jak do męskich, należą gruczoły płciowe, drogi przewodzące komórki płciowe (w tym przypadku komórki jajowe) oraz narządy płciowe zewnętrzne. Dwie pierwsze grupy stanowią więc narządy płciowe wewnętrzne.
Ważne w aspekcie promocji zdrowia prokreacyjnego, planowania ciąży jest to, że czynność narządów płciowych kobiety podlega ciągłej regulacji neurohormonalnej. Jajnik (żeński gruczoł płciowy) przejawia czynność wewnątrzwydzielniczą (hormonalną) i rozrodczą, które są ze sobą ściśle powiązane. Czynność wewnątrzwydzielnicza jajnika jest jednym z ogniw obejmujących „wyższe piętra” układu wydzielania wewnętrznego – przysadkę mózgową i podwzgórze. Dlatego często używa się określenia: oś podwzgórze–przysadka–jajnik. 
Cykl miesiączkowy
Cykl płciowy kobiety jest szczególnego rodzaju biorytmem sterowanym osią podwzgórze–przysadka–jajnik. Hormony gonadotropowe produkowane przez przysadkę mózgową (hormon folikulotropowy – FSH i luteinizujący – LH), działając na jajnik, sterują szeregiem przemian zachodzących cyklicznie i określanych cyklem płciowym. 
Jajniki
Odpowiednikiem jąder są u kobiety jajniki. Ich kształt przypomina nieco migdały; u dorosłej kobiety długość tego narządu wynosi od 2,5 cm do 5 cm, a szerokość od 1,5 cm do 3 cm. Jednak jego wielkość zmienia się wraz z wiekiem kobiety, zależy również od fazy cyklu miesiączkowego. Po okresie klimakterium, kiedy zanika jego czynność, jajnik przybiera postać bardzo małego ciałka. Jajnik umocowany jest do ścian miednicy i sąsiednich narządów za pomocą więzadeł – pasm tkanki łącznej, zapewniających równocześnie odpowiedni margines swobody i możliwość przesuwania się narządu w czasie ciąży. Głównymi częściami jajnika są kora i rdzeń.
W tej pierwszej znajduje się około 200 tys. pęcherzyków pierwotnych zawierających komórki jajowe. Struktury te rosną, tworząc najpierw pęcherzyki wtórne, a później dojrzewające (zwane pęcherzykami Graafa). Pęknięty pęcherzyk Graafa uwalnia komórkę jajową, która (podobnie jak plemniki) przeszła już podział redukcyjny i zawiera 23 chromosomy. Moment takiego pęknięcia nazywamy jajeczkowaniem (owulacją). Jest to kluczowa faza tzw. cyklu jajnikowego. W jego pierwszej połowie pęcherzyk przez 14 dni dojrzewa pod wpływem wydzielanych przez przysadkę hormonów (FSH i LH). Około 14. dnia następuje wspomniane jajeczkowanie. Druga połowa cyklu (kolejne 14 dni) to faza ciałka żółtego (lutealna). Jeśli komórka jajowa zostanie zapłodniona, to powstałe z pękniętego pęcherzyka Graafa ciałko żółte produkuje progesteron przygotowujący macicę na przyjęcie zarodka. Jeśli nie dojdzie do zapłodnienia, to ciałko żółte zanika.
Jajowody zgodnie ze swoją nazwą transportują jajo do macicy. Pierwszą jego częścią jest lejek, obejmujący jajnik tzw. strzępkami jajowodu. Wychwycone przez strzępki jajo wędruje do bańki jajowodu. To tutaj następuje zwykle zapłodnienie. Zapłodnione jajo (zygota) wędruje następnie przez ujście maciczne jajowodu do macicy.
Macica w przeciwieństwie do jajnika i jajowodu jest narządem pojedynczym. Leży w miednicy między pęcherzem moczowym a odbytnicą. Jej wygląd anatomowie przyrównali do spłaszczonej gruszki. Górną, rozszerzoną część macicy stanowi jej trzon, zwężający się ku dołowi w szyjkę. Nad trzonem, niejako wbrew swojej nazwie, położne jest dno macicy. Szyjka objęta jest od dołu przez pochwę, dlatego mówimy o jej części nadpochwowej i pochwowej. Podobnie jak w przypadku jajnika, macica zawieszona jest w miednicy za pomocą więzadeł utrzymujących ją w miarę stałym położeniu (w niewielkim pochyleniu i zgięciu ku przodowi). Ściana macicy i jajowodów składa się z trzech głównych warstw: błony surowiczej (na zewnętrz), mięśniowej (w środku) i śluzowej (wewnątrz). 
Błona śluzowa ulega okresowemu złuszczaniu, które zsynchronizowane jest z cyklem jajnikowym. Cykl ten trwa zwykle 28 dni. Po złuszczeniu błony objawiającym się jako miesiączka następuje faza wzrostu i odbudowy. Po jajeczkowaniu (w środku cyklu) następuje faza wydzielnicza, kiedy to błona śluzowa przygotowuje się na przyjęcie zapłodnionego jaja. Jeśli to nie następuje, to cały cykl powtarza się od nowa.
Szyjka macicy przechodzi od dołu w pochwę. Pochwa ma kształt spłaszczonego cylindra, w którym wyróżniamy ścianę przednią i tylną. Ważnym elementem budowy pochwy są też jej sklepienia: przednie i tylne. To tutaj właśnie pobiera się wymazy wydzieliny pochwy. Ujście pochwy zamknięte jest u dziewic prawie całkowicie błoną dziewiczą.
Narządy płciowe zewnętrzne nazywane są u kobiety zbiorczą nazwą – sromem. Szparę sromu zamykają wargi sromowe większe, po rozchyleniu których widzimy wargi sromowe mniejsze. 
Odpowiednikiem prącia u kobiet jest leżąca ku przodowi od nich łechtaczka. 
Wargi sromowe mniejsze przykrywają ujście cewki moczowej i ujście pochwy. Objęta przez nie przestrzeń nazywana jest przedsionkiem pochwy. Jej ściany zwilżone są wydzieliną produkowaną w gruczołach przedsionkowych większych.

Prawidłowości rozwoju dziewcząt

Rozwój żeńskich narządów płciowych, prawidłowa ich funkcja, cykl płciowy uwarunkowane są aktywnością osi podwzgórze–przysadka–jajnik. Według definicji przyjętej w krajach anglosaskich, za pokwitanie (puberty) uważa się okres rozwoju człowieka, w którym zachodzą zmiany hormonalne i somatyczne prowadzące do osiągnięcia biologicznej dojrzałości płciowej. Pokwitanie to okres przejściowy, od dzieciństwa do okresu osiągnięcia pełnej dojrzałości płciowej, obejmuje on średnio takie granice wieku jak 10–15 lat. 
W rozwoju płciowym dziewcząt wyróżnia się trzy podstawowe okresy hormonalne, zależne przede wszystkim od działania estrogenów, w związku z tym przyjmuje się według Petera i Vesely’ego (1970 r.) następujący podział na okresy: 

 • I noworodkowy (neonatalis) – następuje wpływ estrogenów matki do 3. r.ż.,
 • II spokoju narządów rodnych (infantio) – inaczej zwany okresem „ciszy hormonalnej” do 10. r.ż.,
 • III dojrzewania (adolescentio) – następuje wpływ estrogenów własnych z jajników.

W okresie tym wyróżniamy jeszcze fazy:

 1. przedpokwitaniową dziecięcą (praepubertalis) – 10–12 lat,
 2. pokwitaniową, przejściową (pubertalis) – 12–15 lat,
 3. młodzieńczą dziewczęcą (juvenilitalis) – 15–18 lat. 

Dominującemu rozwojowi narządów płciowych w okresie pokwitania towarzyszą zmiany we wszystkich narządach i układach, prowadzące do osiągniecia dorosłych proporcji w budowie ciała i doskonalenia czynności organizmu typowych dla danej płci, a ukoronowaniem tego jest osiągnięcie dojrzałości gatunkowej, czyli zdolności posiadania potomstwa. Ten pułap dojrzałości osiągany jest u obu płci znacznie wcześniej niż dojrzałość psychiczna i społeczna.Pokwitanie dziewcząt charakteryzuje się zatem: zmianą sylwetki ciała z dziewczęcej na kobiecą, rozwojem drugo- i trzeciorzędowych cech płciowych, przyrostem masy ciała i pokwitaniowym skokiem wzrostu oraz pojawieniem się pierwszej miesiączki (menarche) u dziewcząt. 
Zmiany somatyczne uwarunkowane są, jak wspomniano, zmianami hormonalnymi zachodzącymi w układzie neuroendokrynnym: podwzgórze–przysadka–jajnik. 
Pokwitanie dziewcząt przebiega z pewną etapowością objawów pokwitania:

 • fluor pubertalis – wydzielina pokwitaniowa w pochwie,
 • thelarche – rozwój gruczołów sutkowych,
 • pubarche – rozwój owłosienia łonowego,
 • axilarche – rozwój owłosienia pachowego,
 • menarche (ok. 12.–13. r.ż.) – wystąpienie miesiączki (nie oznacza dojrzałości).

Z biologiczno-medycznego punktu widzenia pokwitanie jest okresem największego różnicowania osobniczego i narządowego. 
W trakcie tego okresu dochodzi do wytworzenia dodatniego sprzężenia zwrotnego pomiędzy estrogenami a hormonem luteinizującym i jest ono wynikiem dojrzewania w zakresie ujemnego sprzężenia zwrotnego. Podczas fazy pokwitania następuje zasadniczy wzrost stężenia hormonu luteinizującego, natomiast stężenie hormonu folikulotropowego ulega znacznemu obniżeniu.
Występowanie zmian, jakie charakteryzują okres pokwitaniowy, następuje, jak wspomniano, w określonej kolejności. Początkowo zmianie ulegają gruczoły piersiowe – następuje ich rozwój, następnie pojawia się owłosienie łonowe i owłosienie pachowe. W obrazie ultrasonograficznym można zaobserwować jednoczesny rozwój zarówno pierwszorzędowych, jak i drugorzędowych cech płciowych. Wystąpienie pierwszej miesiączki (menarche) poprzedza tzw. skok pokwitaniowy, czyli intensywny przyrost wzrostu.
Dokonują się również przemiany w narządach płciowych – macica ulega powiększeniu, następują zmiany proporcji między szyjką macicy a trzonem, następują przemiany błony śluzowej kanału szyjki macicy i jamy macicy. Istnieje pewna zależność miedzy estradiolem, a grubością endometrium, które podczas miesiączki wynosi około 4,5–7 mm. Zmianie ulegają również jajniki, zmienia się ich objętość oraz kształt, wzrasta również liczba i rozmiar pęcherzyków znajdujących się w jajnikach.
Pierwsza menstruacja pojawia się między 9. a 16. r.ż. Moment wystąpienia pierwszej miesiączki jest uzależniony od czynników genetycznych, ale również od czynników środowiskowych, psychicznych, społecznych czy pór roku. Przeciętny wiek menarche to 13. r.ż. (dokładnie 12,8). 
Frisha i Revelle wprowadzili pojęcie „krytycznej masy ciała”, jaka jest niezbędna do wystąpienia menarche: to 48 kg. Jest to związane z minimalną ilością tkanki tłuszczowej, w której następuje konwersja androgenów w estrogeny. 
Okres dojrzewania młodej dziewczyny przypada na wiek 16–18 lat. W czasie tym ma miejsce feminizacja sylwetki ciała, również gruczoły piersiowe ulegają dalszym przekształceniom, aż do momentu osiągnięcia pełnej dojrzałości. Okres ten charakteryzuje przyspieszone wzrastanie, może wystąpić trądzik. Ograniczona płodność w tym okresie jest związana z faktem, iż po pierwszej miesiączce cykle są zazwyczaj jednofazowe, bez owulacji. W pierwszych dwóch latach od wystąpienia menarche następują cykle owulacyjne. Oznacza to, że u młodej dziewczyny, u której wystąpiła menarche, dochodzi do proliferacji endometrium, krwawienie to nie ma jednak takiego przebiegu, jaki ma miejsce u dziewczyny miesiączkującej już trzy czy cztery lata. Podczas pierwszego krwawienia menstruacyjnego nie dochodzi do zmian wydzielniczych w błonie śluzowej macicy. Zazwyczaj menarche jest następstwem przerwy w wydzielaniu estrogenów, po jednofazowym występującym bez owulacji (jajeczkowania) cyklu. Pierwsze cykle miesięczne przebiegają często z niewydolnością ciałka żółtego (corpus luteum) i stan ten trwa przeciętnie dwa lub trzy lata. W tym czasie dziewczęta mogą nieregularnie miesiączkować. Występowanie tuż po menarche cykli owulacyjnych, regularnych o odpowiednich stężeniach hormonów jest zjawiskiem bardzo rzadkim. 
Występowanie cykli bezowulacyjnych jest związane z uwstecznieniem dojrzewania pęcherzyka w jajniku na skutek spadku poziomu estrogenów i „przełomu endometrialnego”, na skutek którego następuje nieregularna proliferacja endometrium macicy. Pęcherzyki jajnikowe mogą przez pewien okres czasu nie zanikać, a przy tym mogą również wydzielać znaczne ilości estrogenów. Badanie ultrasonograficzne może obrazować wtedy jajniki z drobnymi pęcherzykami.
Po cyklach bezowulacyjnych następują cykle owulacyjne z prawidłową funkcją ciałka żółtego (corpus luteum). W tym też czasie poziomy hormonów osi podwzórze–przysadka–jajnik ulegają uregulowaniu i pojawiają się prawidłowe cykle jajnikowe. Unormowanie cyklu menstruacyjnego jest niezbędne, by późniejszy okres reprodukcyjny w życiu kobiety przebiegał bez zmian i nieprawidłowości, takich jak trudności w zajściu w ciążę. 
Fizjologiczna niedomoga lutealna w okresie pokwitaniowym u dziewcząt powoduje, iż nieprawidłowości w miesiączkowaniu w tej fazie życia płci żeńskiej są traktowane jako zjawisko fizjologiczne i występują bardzo często. 
Wynika to z faktu, iż oś podwzgórze–przysadka–jajnik, jak również ośrodki neurohormonalne mózgu są na etapie dojrzewania. Dojrzewanie tych ośrodków jest procesem dynamicznym oraz długotrwałym i u większości dziewcząt trwa on 3–5 lat od momentu wystąpienia pierwszej miesiączki.
Choć zazwyczaj po dwóch latach od wystąpienia pierwszej miesiączki dochodzi do uregulowania się cykli i samoistnie przechodzą one w cykle dwufazowe, to jednak bywa, że nieregularne cykle nadal się utrzymują, wtedy niezbędne jest poszerzenie diagnostyki ginekologicznej. (Pamiętać należy, że pomimo iż teoretycznie miesiączkująca młoda dziewczyna przez około dwa lata od pojawienia się pierwszej miesiączki posiada cykle bezowulacyjne i jednofazowe, czyli nie jest płodna, to zdarzają się przypadki, że nastolatki zachodzą w ciążę).
U kobiet zdrowych zazwyczaj występują cykle, które powtarzają się średnio, co 28–30 dni, a długość krwawienia wynosi od 3 do 5 dni. Utrata krwi podczas fizjologicznej miesiączki wynosi około 20–100 ml. W trakcie cyklu miesiączkowego mogą natomiast wystąpić różnego rodzaju nieprawidłowości, takie jak: oligomenorrhoea, polimenorrhoea czy brak miesiączki (zarówno wtórny, jak i pierwotny).
Ośrodki OUN: podwzgórze, przysadka mózgowa czy ośrodki ponadpodwzgórzowe odpowiadają za zapewnienie hormonalnej homeostazy organizmu. Do dziś aktualne są wprowadzone w 1982 roku przez Federation International Gynecology of Infantile and Juve-nile FIGJI kryteria osiągnięcia dojrzałości płciowej dziewcząt. Ta międzynarodowa komisja ekspertów uznała, że dziewczęta uzyskują pełną dojrzałość płciową, jeśli powyżej 3 lat od pierwszej miesiączki, czyli w wieku ginekologicznym G+3, cykle miesiączkowe są regularne, miesiączka występuje co 28±6 dni, nie występują epizody oligomenorrhoea, amenorrhoea, występują cykle owulacyjne (w II fazie cyklu miesiączkowego stwierdza się podwyższenie temperatury ciała przez 10 dni lub stężenie progesteronu powyżej 5 ng/ml, lub występuje owulacja po stymulacji klomifenem), dziewczęta osiągnęły stadium rozwoju gruczołów sutkowych i owłosienia łonowego według skali Tannera w zakresie M3 P3, owłosienie pachowe obecne, wiek kostny powyżej 13,6 lat, zakończenie wzrastania (stwierdza się u 97,5% dziewcząt).
Dodatkowo Finkelstein wprowadził szczegółowy opis kolejności zmian somatycznych i hormonalnych zachodzących w czasie dojrzewania. 
Postęp medycyny, nowoczesne metody obrazowania i diagnostyki laboratoryjnej, a zwłaszcza rozwój genetyki pozwalają, jak wspomniano, na coraz precyzyjniejszą ocenę prawidłowości i zaburzeń etapów rozwojowych. 

Przedwczesne dojrzewanie płciowe

Przedwczesne pokwitanie dziewcząt to wystąpienie u nich objawów pokwitania przed 8. r.ż., u chłopców przed 9. r.ż. (tj. 2 SD poniżej średniej wieku, w którym prawidłowo występuje początek pokwitania). 
Objawami przedwczesnego pokwitania są: 

 • przedwczesny rozwój wtórnych cech płciowych, 
 • przyspieszenie szybkości wzrastania, 
 • przyspieszenie dojrzewania kośćca, 
 • niski wzrost końcowy, 
 • nieprawidłowe proporcje ciała. 

Według danych z piśmiennictwa (nauka o rozwoju), rozwój psychoseksualny i intelektualny zazwyczaj jest zgodny z wiekiem kalendarzowym. 
Nauka o rozwoju to auksologia (gr. auksein – rosnąć, rozwijać się). Auksologia posługuje się następującymi metodami oceny przebiegu pokwitania: 

 • szybkość wzrastania (siatki centylowe); 
 • wiek kostny; 
 • ocena stadium pokwitania według skali Tannera.

W wywiadzie różnicującym przedwczesne pokwitanie należy uwzględnić szczególnie okres, kiedy wystąpiły objawy przedwczesnego pokwitania i tempo, w jakim narastały. Ponadto istotne będą: 

 • wywiad rodzinny z uwzględnieniem wieku pokwitania rodziców, rodzeństwa,
 • wywiad dotyczący przyjmowania hormonów egzogennych,
 • wywiad dotyczący stanu zdrowia (przebyte choroby, urazy), 
 • wywiad dotyczący objawów neurologicznych (zmiany w zachowaniu, zmiany apetytu, bóle głowy, zaburzenia widzenia, drgawki, omdlenia).

Dokonano następującego podziału przedwczesnego pokwitania zależnie od przyczyn: 

 1. przedwczesne pokwitanie GnRH-zależne (centralne, prawdziwe, kompletne); 
 2. przedwczesne pokwitanie GnRH-niezależne (obwodowe, rzekome, niekompletne); 
 3. przedwczesne pokwitanie niezależne od gonadotropin; 
 4. postacie łagodne przedwczesnego pokwitania: 

 

 1. przedwczesny wyrzut hormonów nadnerczowych – adrenarche praecox, 
 2. przedwczesny rozwój gruczołów sutkowych – thelarche praecox, 
 3. przedwczesna pierwsza miesiączka – menarche praecox. 

Przyczyny przedwczesnego pokwitania GnRH-zależnego (centralnego, prawdziwego, kompletnego):

 • idiopatyczne, 
 • guzy wewnątrzczaszkowe (hamartoma, glioma, astrocytoma), 
 • wady rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego (neurofibromatoza), 
 • napromieniowanie czaszki,
 • podwyższone ciśnienie śródczaszkowe (idiopatyczne, pourazowe, pozapalne). 

Przedwczesne pokwitanie GnRH-zależne występuje w przebiegu organicznych zmian w ośrodkowym układzie nerwowym wskutek: ucisku, przerwania lub innego uszkodzenia przez guz drogi nerwowej hamującej neurony sekrecyjne GnRH, zaburzeń neurotransmisji aminoergicznej i peptydergicznej, ektopowej pulsacyjnej sekrecji neuropeptydów przez guz. 
Przedwczesne dojrzewanie płciowe pochodzenia ośrodkowego występuje z powodu przedwczesnej aktywizacji ośrodka podwzgórzowego odpowiedzialnego za prawidłowe wydzielanie neurohormonu – gondalioberyny. Występuje w 6.–7. r.ż., u prawie połowy dziewczynek tempo dojrzewania jest szybkie i menarche może wystąpić po roku od wystąpienia pierwszych objawów. Najmłodsza opisana matka na świecie to peruwiańska dziewczynka, która w wieku 5 lat urodziła syna.
Jako ektopowy generator pulsów GnRH pojmowany jest odpryskowiec (hamartoma). Wielu autorów zadaje sobie pytanie, czy jest to nowotwór, czy wrodzona malformacja („dodatkowe podwzgórze”). 
Budowa mikroskopowa hamartoma jest podobna do struktur podwzgórza; guz uszypułowany, wielkości 2,20 mm; leży w tylnej części guza popielatego i okolicy ciał suteczkowatych lub w dnie komory III, między skrzyżowaniem nerwów wzrokowych i mostem. 
Objawy pokwitania uwarunkowane występowaniem hamartoma najczęściej pojawiają się przed 2. r.ż., czasem w okresie noworodkowym. Mogą wystąpić wówczas inne objawy: drgawki, bóle głowy, zaburzenia widzenia. 

 1. Przedwczesne pokwitanie GnRH-niezależne (obwodowe, rzekome, niekompletne):
 • postać izoseksualna, 
 • postać heteroseksualna. 

Postać izoseksualna przedwczesnego pokwitania GnRH-niezależnego uwarunkowana jest następującymi przyczynami: 

 • nowotwory jajnika wydzielające estrogeny, 
 • nowotwory nadnerczy wydzielające estrogeny, 
 • ekspozycja na estrogeny egzogenne (postać jatrogenna), 
 • pierwotna niedoczynność tarczycy, ...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Forum Pediatrii Praktycznej"
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy