Probiotyki, prebiotyki, synbiotyki, postbiotyki: fakty i mity

Studium przypadku

Właściwa równowaga mikrobioty przewodu pokarmowego ma kluczowe znaczenie dla utrzymania zdrowia. Zmiany w składzie i/lub aktywności mikrobioty, znane jako dysbioza, odgrywają istotną rolę w powstawaniu wielu chorób. Metody modyfikacji mikrobioty, w tym stosowanie „biotyków” (probiotyków, prebiotyków, synbiotyków i postbiotyków), wzbudzają duże zainteresowanie. Istnieje jednak wiele sprzecznych opinii na temat ich skuteczności i wartości. Czy są one tylko elementem marketingu, czy też rzeczywiście przynoszą korzyści? Co jest prawdą, a co fałszem? W artykule omówiono dane na temat stosowania biotyków u dzieci.

Uznanie wpływu mikrobioty przewodu pokarmowego na zdrowie doprowadziło do zainteresowania metodami jej modyfikacji, w tym stosowaniem „biotyków”, czyli probiotyków, prebiotyków, synbiotyków i postbiotyków (aktualne definicje – patrz tab. 1) [1, 2, 3, 4]. Istnieje jednak wiele sprzecznych opinii na temat ich skuteczności i wartości. Czy są one tylko elementem marketingu, czy też rzeczywiście przynoszą korzyści? Co jest prawdą, a co fałszem? 

Tab. 1. Definicje biotyków (wg International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics)  

Probiotyki Żywe drobnoustroje, które podane w odpowiednich ilościach wywierają korzystne działanie na organizm gospodarza [1]
Prebiotyki Substraty, które są wybiórczo wykorzystywane przez drobnoustroje gospodarza i w ten sposób korzystnie wpływają na zdrowie gospodarza [2]
Synbiotyki

Mieszanina składająca się z żywych drobnoustrojów i substratu/substratów wybiórczo wykorzystywanych przez drobnoustroje gospodarza i korzystnie oddziałujących na organizm gospodarza; działanie to może być komplementarne lub synergistyczne [3].

Synbiotyk komplementarny – stanowi go mieszanina jednego lub więcej probiotyku i prebiotyku; każdy działa niezależnie dla osiągnięcia jednej lub więcej korzyści zdrowotnych.

Synbiotyk synergistyczny – mieszanina wybiórczo wykorzystywanych substratów i żywych drobnoustrojów, wybranych ze względu na ich właściwości prozdrowotne. Składniki wchodzące w skład synergistycznego synbiotyku współdziałają, by przynieść jedną lub więcej korzyści zdrowotne

Postbiotyki Preparat nieożywionych drobnoustrojów i/lub ich składników korzystnie wpływający na zdrowie docelowego gospodarza [4]

Probiotyki 

Wszystkie probiotyki są takie same. 
FAŁSZ.
Właściwości probiotyków są w znacznej mierze szczepozależne. Dlatego przy wyborze probiotyku ważny jest szczep, a nie tylko rodzaj i gatunek. Przykład identyfikacji probiotyku: Lacticaseibacillus [wcześniej klasyfikowany jak Lactobacillus] (rodzaj), rhamnosus (gatunek), GG (szczep), ATCC 53 103 (kolekcja drobnoustrojów).

Im więcej szczepów, tym lepiej. 
FAŁSZ.
Wieloszczepowość probiotyków nie gwarantuje automatycznie lepszego efektu. Wybór między preparatami jedno- i wieloszczepowymi powinien być dokonany na podstawie badań i rekomendacji (tab. 2).

Tab. 2. Podsumowanie danych dotyczących stosowania probiotyków u dzieci

Wskazanie Wytyczne/dane z badań
Ostry nieżyt żołądkowo-jelitowy (ostra biegunka) ESPGHAN 2022 [5]

Sugeruje się stosowanie [zalecenie warunkowe; niska/bardzo niska jakość danych]:

 • S. boulardii,
 • L. rhamnosus GG,
 • L. reuteri DSM 17938,
 • L. rhamnosus 19070–2 i L reuteri DSM 12246.

Sugeruje się niestosowanie: 

 • L. helveticus R0052 i L. rhamnosus R0011 (silne zalecenie, umiarkowana jakość danych),
 • Bacillus clausii O/C, SIN, N/R i T (słabe zalecenie, bardzo niska jakość danych)
WGO 2023 [6] Jak wyżej oraz dodatkowo można rozważyć: 
 • L. rhamnosus 573L/1, 573L/2, 573L/3,
 • L delbrueckii var bulgaricus, L acidophilus, Streptococcus thermophilus, 
 • B bifidum (LMG-P17550, LMG-P 17549, LMG-P 17503, LMG-P 17500),
 • B lactis Bi-07, L rhamnosus HN001, L acidophilus NCFM
AGA 2020 [7] Nie stosować (warunkowe zalecenie, umiarkowana jakość danych)
Zapobieganie alergii 
na pokarm 
EAACI 2021 [2] Nie sformułowano zalecenia za ani przeciw (zalecenie warunkowe, bardzo niska jakość danych) 
Leczenie alergii 
na pokarm 
GA²LEN 2022 [2] Nie ma wystarczających danych, aby sformułować zalecenie za lub przeciw
Leczenie atopowego zapalenia skóry (AZS) Eksperci europejscy (2018) [2, 3] 
i polscy (2019)  [2]
Nie zaleca się rutynowego stosowania w leczeniu AZS
Wcześniaki – zapobieganie mart...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Forum Pediatrii Praktycznej"
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
 • ...i wiele więcej!

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI