Kolka – problem wciąż aktualny

Temat numeru

Kolka niemowlęca to problem wciąż aktualny, z którym spotyka się każdy pediatra i niemal połowa rodziców młodych niemowląt, albowiem szacuje się, że może dotyczyć nawet 40% dzieci w pierwszych miesiącach życia. Popularnie kolką niemowlęcą nazywany jest stan nasilonego niepokoju i płaczu niemowlęcia, który obserwowany jest zwyczajowo późnym popołudniem lub wieczorem. Z medycznego punktu widzenia, dolegliwość ta kwalifikowana jest do zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego. Jednak przyczyna tego zaburzenia nie została dotychczas jednoznacznie ustalona, stąd trudno również określić ścisłe postępowanie lecznicze, przynoszące całkowite ustąpienie dolegliwości. Potrzebne jest wielokierunkowe działanie, w którym współpraca z rodzicami odgrywa niebagatelną rolę. I choć kolka niemowlęca jest niegroźną dolegliwością, wiąże się z niewspółmiernym do sytuacji uczuciem bezradności i niepokoju po stronie rodziców. Dlatego podstawą postępowania jest odpowiednie wsparcie rodziców i udzielenie im wyczerpujących informacji odnośnie charakteru tego zaburzenia oraz możliwości postępowania terapeutycznego.

Zaburzenia czynnościowe to obszerna grupa dolegliwości związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem przewodu pokarmowego. Ich etiologia jest skomplikowana i nie do końca poznana – nie można ich wytłumaczyć wykrywalnymi w badaniach dodatkowych nieprawidłowościami strukturalnymi lub biochemicznymi [1]. Postuluje się, że znaczny wpływ na ich rozwój ma dysfunkcja osi jelito-mózg [2]. Zaburzenia czynnościowe diagnozowane są według Kryteriów Rzymskich IV. Kolka niemowlęca klasyfikowana jest w grupie G, dotyczącej zaburzeń czynnościowych noworodków, niemowląt i dzieci w wieku do końca 3. roku życia [1].

Rozpoznanie kolki niemowlęcej

Kolka niemowlęca dotyczy do 40% niemowląt. Pojawia się w pierwszych tygodniach życia, najczęściej szczyt występowania przypada na ok. 6. tydzień życia, a objawy ustępują do 5. miesiąca życia [3]. Zapadalność dotyczy w równym stopniu płci męskiej i żeńskiej [4]. Do jej rozpoznania wymagane jest spełnienie wszystkich poniższych kryteriów:

  • objawy pojawiają się i ustępują u dziecka w wieku poniżej 5. m.ż.,
  • nawracające i długo trwające napady płaczu, grymaszenia lub drażliwości dziecka rozpoczynające się bez uchwytnej przyczyny, którym nie można zapobiec i które są trudne do ukojenia,
  • prawidłowy rozwój i wzrastanie dziecka, brak gorączki lub innych chorób [1].

Powszechnie stosowane były tzw. kryteria Wessela, inaczej nazywane regułą trzech: u zdrowego dziecka okresy intensywnego, niewyjaśnionego płaczu lub niepokoju trwają ponad 3 godziny na dobę, przez więcej niż 3 dni w tygodniu i dłużej niż 3 tygodnie [5]. Mają one jednak znaczenie historyczne...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Forum Pediatrii Praktycznej"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI