Dziecko ze spektrum autyzmu w gabinecie lekarskim

Studium przypadku Otwarty dostęp

Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) są coraz częściej rozpoznawanymi zaburzeniami neurorozwojowymi, dlatego bardzo ważna staje się dziś wiedza lekarzy dotycząca wczesnego rozpoznawania, ścieżki diagnostycznej autyzmu oraz umiejętność pracy z dzieckiem z ASD i jego rodziną. Artykuł przedstawia opis przypadku 28-miesięcznego chłopca, skierowanego do diagnozy w kierunku ASD przez lekarza pediatrę, którego niepokój wzbudziło zachowanie dziecka podczas jednej z rutynowych wizyt pediatrycznych. W omówieniu przedstawiono niepokojące objawy, na które warto zwrócić uwagę w wieku wczesnodziecięcym, propozycje możliwości ich weryfikacji podczas krótkiej wizyty w warunkach ambulatoryjnych oraz ścieżkę diagnostyczną dla dzieci z podejrzeniem ASD. Następnie wskazano jak można dostosować sposób prowadzenia wizyt lekarskich tak, aby były one jak najbardziej przyjazne osobom ze spektrum autyzmu.

Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) należą do coraz częściej rozpoznawanych zaburzeń neurorozwojowych. Zgodnie z prowadzonymi systematycznie w USA badaniami stale rośnie liczba dzieci z rozpoznaniem ASD: z 1 na 150 dzieci w wieku 8 lat w 2002 r. [1] do 1 na 36 w tej samej grupie wiekowej w 2022 r. [2]. Przyczyn wspomnianego zjawiska można upatrywać w zmianach kryteriów diagnostycznych, doskonaleniu narzędzi służących rozpoznawaniu zaburzeń ze spektrum autyzmu czy też rosnącej świadomości rodziców i specjalistów zajmujących się dziećmi. 

Nadal jednak nie do końca wiadomo na ile wzrost częstości rozpoznawania ASD wynika z bardziej efektywnego diagnozowania, a na ile z rzeczywistego wzrostu częstości ASD [3]. Niezależnie jednak od przyczyn tego stanu rzeczy, dzieci i młodzież z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (rozpoznanymi lub jeszcze przed postawieniem rozpoznania) stają się coraz częstszymi gośćmi gabinetów pediatrów i lekarzy rodzinnych z powodu pytań rodziców zaniepokojonych rozwojem ich dziecka lub (częściej) z zupełnie innych powodów, takich jak infekcje, bilanse zdrowia, kwalifikacja do szczepień. Dlatego w dzisiejszych czasach, jak nigdy dotychczas, tak ważna staje się wiedza lekarzy dotycząca wczesnych objawów zaburzeń ze spektrum autyzmu, ale także umiejętność dalszego pokierowania diagnostyką dziecka z podejrzeniem ASD, a następnie zaproponowania całej rodzinie odpowiedniego kompleksowego wsparcia. 

Opis przypadku 

Rodzice zgłosili się z 28-miesięcznym Filipem do gabinetu pediatrycznego POZ na kontrolę po hospitalizacji z powodu ostrego nieżytu żołądkowo-jelitowego. Chłopiec od kilku dni nie wymiotował, oddawał prawidłowe stolce, nie gorączkował, jadł i pił chętnie. Podczas badania przedmiotowego uwagę lekarza badającego zwrócił brak reakcji dziecka na kilkukrotne wołanie po imieniu...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI