Dołącz do czytelników
Brak wyników

Studium przypadku

24 maja 2018

NR 20 (Kwiecień 2018)

Alergia na pokarmy czy tylko zaburzenia czynnościowe – dolegliwości gastryczne w pierwszym roku życia

0 775

Ponad połowa niemowląt w pierwszych miesiącach życia demonstruje szereg niespecyficznych objawów z przewodu pokarmowego, od łagodnych regurgitacji i kolkowych bólów brzucha, po zaburzenia o ciężkim przebiegu z odmową przyjmowania pokarmu przez dziecko i/lub zahamowaniem jego procesów wzrastania [1, 2, 3, 4]. O ile ciężkie zaburzenia zwykle nie budzą wątpliwości i ułatwiają podjęcie szybkiej decyzji o konieczności diagnostyki i leczenia dziecka, o tyle objawy o łagodnym lub umiarkowanym przebiegu nastręczają już znacznie więcej dylematów, bowiem postawienie granicy pomiędzy zaburzeniami czynnościowymi a alergią nie zawsze jest proste. Wynika to głównie z braku wiarygodnych, szybkich i powtarzalnych testów potwierdzających rozpoznanie alergii [1, 2, 3, 4]. Z jednej strony nie chcemy narażać dziecka, które może prezentować jedynie zaburzenia czynnościowe, na zbędne badania, niewnoszące nic do rozpoznania. Z drugiej nie chcemy zlekceważyć objawów mogących świadczyć o alergii na pokarm (tabela 1).

Przyczyny i objawy

W zaburzeniach czynnościowych w etiopatogenezie bierze się pod uwagę procesy zależne od niedojrzałości funkcjonalnej i organicznej przewodu pokarmowego, dlatego postępowanie polega przede wszystkim na rzetelnej rozmowie z rodzicami/opiekunami dziecka, wyjaśnieniu im mechanizmów dolegliwości oraz uspokojeniu ich lęków. Czas przyczynia się do spokojnego ustępowania 
zaburzeń [1, 5].
W alergii za objawy odpowiada nieprawidłowa odpowiedź układu odpornościowego na alergeny pokarmowe, którą w zależności od zaangażowanych mechanizmów immunologicznych dzielimy na: IgE-zależną, IgE-niezależną, komórkową oraz mieszaną (IgE-zależne i IgE-niezależne) [1, 2, 3, 4]. 
Rodzaj, nasilenie i czas utrzymywania się objawów determinowane są nie tylko rodzajem reakcji odpornościowej, ale także czynnikami, takimi jak: wiek dziecka, jego płeć, rasa, wywiad rodzinny w kierunku alergii, rodzaj alergenu pokarmowego wywołującego objawy, czynniki środowiskowe (np. rodzaj, ilość i czas wprowadzania różnych pokarmów do diety niemowlęcia) oraz inne towarzyszące choroby alergiczne, w tym astmę, alergiczny nieżyt nosa czy atopowe zapalenie skóry [1, 2, 3, 4]. 
Objawy po kontakcie z alergizującym pokarmem są zróżnicowane i mogą dotyczyć: skóry, układu oddechowego, przewodu pokarmowego, a u części chorych obserwuje się manifestację wielonarządową. Na szczęście większość dzieci z alergią na pokarmy w 1. r.ż. prezentuje objawy łagodne lub o umiarkowanym nasileniu [1].

POLECAMY

Diagnostyka i leczenie

W diagnostyce podejrzenia alergii na pokarmy eksperci zalecają – próbę eliminacji i prowokacji celem potwierdzenia ostatecznego rozpoznania [1, 2, 3, 4]. Najczęściej uczulającymi białkami w okresie niemowlęcym są białka mleka krowiego i jaja kurzego. Jeśli więc pacjent prezentuje objawy z przewodu pokarmowego sugerujące tło alergiczne (tab. 2), należy na 2–4 tygodnie (większość objawów powstaje w mechanizmie IgE-niezależnym i potrzebuje dłuższego czasu, aby móc zaobserwować poprawę) odstawić te białka z diety matki karmiącej lub z diety dziecka karmionego sztucznie i/lub w sposób mieszany [1].

Tab. 1. Objawy z przewodu pokarmowego w 1. r.ż. – diagnostyka różnicowa

Zespoły „niealergiczne” Dominujące objawy Alergia IgE-zależna Alergia IgE-niezależna
 • regurgitacje, ulewania czynnościowe
 • choroba refluksowa
 • wymioty
 • regurgitacje
 •  
+
(zwykle minuty do 2 godz. 
od spożycia pokarmu)
+
FPIES* (intensywne wymioty 
ok. 4 godz. od spożycia)
 • przejściowa, fizjologiczna nietolerancja laktozy (zwykle u niemowląt karmionych piersią w pierwszych tygodniach życia)
 • biegunka czynnościowa „pędraków” (po wprowadzeniu pokarmów uzupełniających, zwłaszcza przepajanie zbyt dużą ilością soków)
 • biegunka infekcyjna
 • celiakia (u niemowląt z wcześnie wprowadzonym glutenem do diety)
 • luźne stolce
 • stolce ze śluzem
+
zwykle poprzedzona ostrymi wymiotami, biegunka pojawia się 
ok. 2–4 godz. po podaniu pokarmu
 

+
enteropatia (zwykle 
z zahamowaniem lub utratą masy ciała)

+
FPIES (zawsze poprzedzone intensywnymi wymiotami)

 • choroba krwotoczna
 • biegunka infekcyjna
 • wgłobienie 
 • stolce z krwią
+
zapalenie alergiczne jelita grubego
 • zaparcie czynnościowe
 • dyschezja
 • zaparcie
 • nieregularny rytm wypróżnień
+
 • kolka niemowlęca
 • napadowe bóle brzucha
+
 • mukowiscydoza
 • zahamowanie wzrastania
+
enteropatia
 • zespół Sandifera (choroba refluksowa)
 • behawioralne trudności w karmieniu
 • odmowa jedzenia
+
alergiczne zapalenie jamy ustnej
+
eozynofilowe zapalenie przełyku
 • wstrząs hipowolemiczny
 • wstrząs septyczny
 • wstrząs
+
wstrząs anafilaktyczny 
(objawy z minimum dwóch układów: skóra [pokrzywka, rumień], układ oddechowy [chrypka, kaszel, skurcz oskrzeli], układ krążenia [spadek RR – rzadko u niemowląt])
+
wstrząs hipowolemiczny 
(w przebiegu FPIES)
 


U matki karmiącej, wprowadzając dietę bezmleczną, należy pamiętać o suplementacji witaminy D i odpowiedniej podaży wapnia (zwiększone zapotrzebowanie w trakcie laktacji) [1]. U dzieci karmionych sztucznie lub w sposób mieszany należy wprowadzić preparaty mlekozastępcze (tab. 3) [2, 4]. Alternatywnych źródeł białka, wapnia i innych mikro- i makroelementów nie stanowią popularne na rynku mleka kokosowe, migdałowe czy ryżowe. Należy to zawsze uświadomić rodzicom/opiekunom chorego dziecka.
Po okresie eliminacji, niezależnie od stopnia poprawy, należy zawsze przeprowadzić próbę prowokacji, głównie celem wyłączenia zaburzeń czynnościowych oraz innych przyczyn dolegliwości, które nie wymagają przedłużonego stosowania diety eliminacyjnej [1, 2, 3, 4].
W przypadku objawów powstających w reakcji IgE-zależnych, zwłaszcza o burzliwym przebiegu, pomocne mogą być swoiste IgE oraz punktowe testy skórne [1]. Próbę prowokacji, jeśli lekarz zdecyduje się na jej przeprowadzenie, zawsze należy zaplanować w szpitalu lub w ośrodku, w którym w razie konieczności można podjąć czynności resuscytacyjne [1]. 
Każde dziecko z alergią na diecie eliminacyjnej wymaga stałego nadzorowania procesów wzrastania i stanu odżywienia [7]. Proces ten obliguje lekarza do stałych pomiarów antropometrycznych pacjenta i, jeśli dziecko tego wymaga, wsparcia dietetyka lub specjalisty w zakresie żywienia (tab. 4) [1].
Każde dziecko z alergią IgE-zależną powinno być zaopatrzone w co najmniej dwie ampułkostrzykawki z adrenaliną, a rodzice poinstruowani o zasadach ich użycia.

Tab. 2. Kliniczna charakterystyka alergii IgE-niezależnej z manifestacją z przewodu pokarmowego [6]

  Zespół zapalenia jelit indukowany białkami pokarmowymi Zespół alergicznego zapalenia jelita grubego Enteropatia indukowana białkami pokarmowymi
Początek <1. r.ż. <6. m.ż. 2.–24. m.ż.
Objawy:
 • wymioty
 • biegunka
 • krew w stolcu
 • obrzęki
 • wstrząs
 • zaburzenia wzrastania 

+++ [dominują]
++
++
+++ [ostre]
15–20%
+++++/- [okresowo]
++
+/- [rzadko]
++
-
++
Badania:
 • punktowe testy skórne
 • swoiste IgE
 • całkowite IgE
 • eozynofilia we krwi

ujemne
ujemne
norma

ujemne
ujemne
norma
+/–

ujemne
ujemne
norma
Próba prowokacji dominują wymioty w 4–5 godz. po prowokacji; biegunka 6–8 godz. po prowokacji krew w stolcu po 6–72 godz. wymioty i/lub biegunka po 40–72 godz.

*FPIES – zespół zapalenia jelit indukowany białkami pokarmowymi (food protein-induced enterocolitis syndrome)

Rokowanie

Większość dzieci z ABMK rozwinie z czasem tolerancję, choć czas jej nabywania różni się pomiędzy poszczególnymi pacjentami. Większą szansę na ustąpienie objawów alergii mają dzieci z zaburzeniami IgE-niezależnymi, które w większości tolerują mleko, w każdej postaci, już w 2–3. r.ż.
[2, 3, 4]. Dzieci z ABMK IgE-zależną, często z towarzyszącą alergią na jaja nabywają tolerancję znacznie wolniej (szczególnie z AZS), przez okres całego dzieciństwa, a część z nich nawet dopiero w okresie dojrzewania [2, 4].
W monitorowaniu nabywania tolerancji eksperci także zalecają wykorzystywanie doustnej próby prowokacji [1]. Jej przeprowadzenie wymaga ścisłej współpracy lekarza z opiekunami dziecka, a czasem także dietetyka. W rekcjach IgE-niezależnych, poza zespołem FPIES, mleko można wprowadzać w domu według schematu „drabiny mlecznej” [1]. Rozszerzanie diety zaczyna się od wprowadzania niewielkich ilości mleka poddanego wysokiej obróbce termicznej pod postacią kruchych ciasteczek lub biszkoptów (etap 1); muffinek (etap 2); następnie naleśnika (etap 3) i sera (etap 4

 • początkowo sery twarde, żółte, kończąc na serkach śmietankowych). Etap 5 to wprowadzenie jogurtu (125 ml) i etap 6
 • ostatni, to mleko pasteryzowane lub odpowiednio dostosowane do wieku mleko modyfikowane (od 100 do 200 ml) [1].

Pełne przepisy produktów „drabiny mlecznej” dla lekarzy i rodziców dostępne są na stronie mp.pl.
Zespół FPIES, choć powstaje w mechanizmie reakcji IgE-niezależnych, z uwagi na często burzliwy przebieg wymaga prowokacji zawsze pod nadzorem lekarza, najlepiej w szpitalu [1, 6]. 
Podsumowując, rokowanie u dzieci z ABMK, niezależnie od objawów i mechanizmów ich wywołujących, u zdecydowanej ich większości jest dobre.

Tab. 3. Preparaty mlekozastępcze stosowane w alergii na białka mleka krowiego u dzieci

Hydrolizaty o znacznym stopniu hydrolizy
 • Bebilon pepti DHA
 • Bebilon pepti MCT
Hydrolizat białek serwatkowych
 • Preparat I wyboru w większości (poza reakcjami anafilaktycznymi) objawów wynikających z alergii na białka mleka krowiego 
 • Dodatek tłuszczów MCT ma szczególne znaczenie w przypadku manifestacji alergii z zajęciem przewodu pokarmowego 
 • i przewlekłą biegunką
 • Nutramigen LGG
Hydrolizat białek kazeiny
 • Preparat I wyboru w większości (poza reakcjami anafilaktycznymi) objawów wynikających z alergii na białka ml...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy