Aktualizacja rekomendacji szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) u dzieci

Temat numeru

Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) jest czynnikiem odpowiedzialnym za onkogenezę. Najczęstszym nowotworem wywoływanym przez HPV jest rak szyjki macicy, ale wirus ten jest również odpowiedzialny za powstawanie raka pochwy, sromu, odbytu, prącia oraz niektórych nowotworów głowy i szyi. Od 2006 r. dostępne są szczepienia przeciw HPV, są one pierwszymi szczepionkami, których najważniejszym celem jest ochrona przed nowotworami HPV-zależnymi. Obecnie powszechne programy szczepień prowadzone są w ponad 100 państwach. W sierpniu 2020 r. WHO przyjęła globalną strategię mającą na celu eliminację raka szyjki macicy jako istotnego problemu zdrowia publicznego. Rekomenduje włączenie szczepień przeciw HPV do powszechnych programów oraz uzyskanie wysokiego – 90% odsetka zaszczepionych dziewcząt w wieku 15 lat. Również polska Narodowa Strategia Onkologiczna zakłada wprowadzenie szczepienia przeciw HPV do programu szczepień ochronnych. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Zdrowia, w 2023 r. profilaktyka ta stanie się prawdopodobnie bezpłatna zarówno dla dziewcząt, jak i chłopców w Polsce. Zgodnie ze stanowiskiem WHO, jak i opinią Rady Przejrzystości działającej w ramach Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, najważniejszy jest wysoki odsetek realizacji szczepień i wobec braku dowodów na przewagę którejkolwiek z dostępnych w Polsce szczepionek, wybór preparatu zastosowanego w ramach powszechnych szczepień powinien zależeć od efektywności ekonomicznej.

W 2008 r., niemiecki profesor, Harald zur Hausen otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii za udowodnienie związku zakażenia HPV z procesem onkogenezy niektórych nowotworów, spośród których najważniejszym, z przyczyn epidemiologicznych, jest rak szyjki macicy.

HPV (Human papillomavirus) – klasyfikacja, budowa, podział

Budowa wirusa i patomechanizm zmian wywoływanych przez HPV
Wirus brodawczaka ludzkiego (Human papillomavirus – HPV) należy do rodziny Papillomaviridae, rodzaju Papillomavirus. Posiada on w swojej budowie dwuniciowy DNA. Na każdej z nici zlokalizowane są regiony białek wczesnych (E) biorące udział w procesie replikacji, późnych (L), które są elementami strukturalnymi kapsydu – L1 i L2 oraz tzw. długi region kontrolny – niekodujący (LCR), w którym obecne są odcinki wiążące białka wirusa oraz czynniki komórkowe, będące promotorami genów wirusowych, wpływające na ich aktywację. W regionie LCR znajduje się również ważny element, wrażliwy na glikokortykosteroidy oraz wzmacniacz odpowiedzi na estrogeny. Replikacja wirusa zachodzi w jądrze komórkowym zakażonych komórek – nabłonka błon śluzowych i nabłonka płaskiego skóry. 
Białka E2, E6 i E7 są onkoproteinami wirusowymi odpowiedzialnymi za proces onkogenezy. DNA wirusa integruje się z genomem gospodarza w miejscu E1/E2, często powodując utratę jego funkcji. Region E2 stanowi regulator ekspresji genów wczesnych, natomiast białka E6 i E7 łączą się z antyonkogenami (supresorami) komórki – E6 z p53, a E7 z pRb. Prowadzi to do rozregulowania cyklu życiowego komórki i zaburzenia mechanizmów naprawy DNA, a komórka nabywa wówczas potencjał do mutagenezy i patologicznej proliferacji [1].
HPV nie jest wirusem jednorodnym. Dotychczas zidentyfikowano ok. 200 jego typów, zróżnicowanych na poziomie sekwencji DNA w regionach kodujących białka wczesne E6 i E7 oraz późne białko L1. Typy HPV, biorąc pod uwagę możliwość indukowania procesu nowotworowego, podzielono na dwie grupy: o wysokim ryzyku onkogennym, wśród nich typy 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 82 oraz o niskim ryzyku onkogennym – typy 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 72, 81, CP6108.
Szacuje się, że 90% raków szyjki macicy wywołanych jest przez 12 typów onkogennych HPV. Najczęstszymi odpowiedzialnymi za raka płaskonabłonkowego szyjki macicy są w kolejności: 16, 18, 45, 31, 52, 33, 58, 35, z czego HPV16 i HPV18 aż w 70–80% przypadków. Najszybszą progresję w kierunku raka płaskonabłonkowego powodują typy: 16, 18, 45, 31, 33, natomiast w raka gruczołowego 16, 18, 45 [2].
Wirusy o niskim potencjale onkogennym nie są postrzegane jako czynnik wywołujący nowotwory, powodują natomiast łagodne zmiany w obrębie skóry oraz błon śluzowych, zwłaszcza narządów płciowych, wśród których najistotniejsze klinicznie są kłykciny kończyste oraz nawracająca brodawczakowatość krtani, powodowane głównie przez HPV6 i HPV11 [3].
Obserwowane różnice w częstości zakażeń, nosicielstwa i dystrybucji typów HPV zależą od: lokalizacji anatomicznej zakażenia, populacji, wieku, płci i rejonu geograficznego [4].

Przebieg kliniczny zakażenia HPV
Człowiek jest jedynym rezerwuarem HPV. Drogą zakażenia są przede wszystkim kontakty seksualne, najczęściej z bezobjawowym nosicielem infekcji. Ponadto wirus przenosi się przez bezpośredni kontakt ze zmianami skórnymi lub na błonie śluzowej, a także drogą wertykalną podczas porodu [5].
Do czynników ryzyka zakażenia HPV należą: wczesny wiek inicjacji seksualnej, liczba partnerów/partnerek seksualnych, seks analny, współistnienie innych zakażeń przenoszonych drogą płciową, palenie tytoniu, antykoncepcja hormonalna, osłabienie odporności (np. infekcja HIV czy leki zmniejszające odporność) [6].
Podczas gdy zdecydowana większość zakażeń ma charakter bezobjawowy i ustępuje samoistnie zwykle w ciągu 1–2 lat – u 70% kobiet w ciągu 12 miesięcy (mies.), a u 80% w ciągu 18 mies., zakażenie przetrwałe (utrzymujące się powyżej 24 mies.) może ulegać progresji do stanów przednowotworowych, a te z kolei nieleczone – do rozwoju raka [1]. Obecność DNA wirusa HPV stwierdzono w 99,7% próbek pobranych z raka szyjki macicy. Ponadto onkogenne typy HPV odpowiadają za: blisko 100% stanów przednowotworowych raka szyjki macicy (CIN1, CIN2 oraz CIN3 – śródnabłonkowa neoplazja szyjki macicy odpowiednio małego, średniego i dużego stopnia), 64–100% stanów przedrakowych i nowotworów pochwy, 90% nowotworów odbytu, 30% nowotworów prącia, 5–30% nowotworów sromu, zachorowania na nowotwory głowy i szyi (jama ustna ok. 3,7%; nosogardziel – ok. 11%; nasada języka, migdałek – ok. 19,9%; nieokreślone części gardła – ok. 25%) [7, 8, 9].
Najczęstsze zmiany spowodowane przez typy nieonkogenne to natomiast: brodawki skórne, głównie dłoni i stóp, kłykciny kończyste narządów płciowych i odbytu oraz brodawczakowatość dróg oddechowych.

Epidemiologia HPV 
Zakażenie HPV stanowi najczęstszą infekcję wirusową układu rozrodczego – mówi się o ok. 630 milionach ludzi zakażonych na świecie. Szacuje się, że ok. 80% aktywnych seksualnie kobiet zakazi się HPV w okresie całego życia, zazwyczaj wkrótce po rozpoczęciu aktywności seksualnej, najczęściej między 15. a 25. rokiem życia. Wśród mężczyzn częstość zakażeń jest większa i utrzymuje się na podobnym poziomie niezależnie od wieku, przy czym tylko niewielki procent z nich przechodzi w zakażenie przetrwałe [10]. Należy...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Forum Pediatrii Praktycznej"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI