Zalecenia dietetyczne dla rodziców dzieci z otyłością

Studium przypadku

Współcześnie rozpowszechnienie nadwagi i otyłości osiągnęło rozmiary pandemii i stanowi jeden 
z głównych problemów zdrowia publicznego na całym świecie, niezależnie od stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego krajów. Szczególnie alarmujący jest fakt, że wskaźniki nadwagi i otyłości systematycznie wzrastają w grupie dzieci i młodzieży, również w Polsce. Wyniki ogólnopolskiego badania OLAF przeprowadzonego w latach 2007–2010, koordynowanego przez Instytut „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” wskazują, że aż 18,7% przebadanych chłopców oraz 14,1% dziewczynek w wieku szkolnym (7–18 lat) cierpi na nadwagę lub otyłość [1].

Często otyłość traktowana jest przez rodziców dzieci jako synonim zdrowia lub jedynie jako problem natury estetycznej, nie budząc u nich tym samym należytego niepokoju. Jest to natomiast choroba przewlekła, charakteryzująca się nadmiernym wzrostem ilości tkanki tłuszczowej (przekraczającym 20% masy należnej dla wieku, płci i wzrostu), spowodowanym hipertrofią (wypełnianie się komórek tłuszczem, rozrost komórek już istniejących) lub/i hiperplazją adipocytów (tworzenie się nowych komórek) [2]. Rodzice nie są również świadomi roli otyłości w wywoływaniu licznych problemów zdrowotnych, takich jak np. nadciśnienie tętnicze, stłuszczenie wątroby, cukrzyca typu 2. czy zaburzenia kostno-stawowe, oraz ich konsekwencji w życiu dorosłym. Najpopularniejszym i najprostszym miernikiem stosowanym do oceny stanu odżywienia jest wskaźnik wagowo-wzrostowy BMI (z ang. Body Mass Index). 

BMI = masa ciała w kilogramach/(wysokość ciała w metrach)2

Uzyskaną wartość należy nanieść na siatkę centylową wartości BMI, uwzględniając wiek i płeć dziecka. Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) nadwagę rozpoznajemy, gdy wartość wskaźnika BMI jest równa lub większa od 85. centyla (≥ 85 centyl). Natomiast otyłość rozpoznajemy, gdy wartość BMI jest równa lub większa od 95. centyla (≥ 95 centyl).

Istnieje szereg czynników ryzyka otyłości u dzieci. Według najnowszych danych zmienność BMI ma w 40–70% podłoże genetyczne [3], a ryzyko rozwoju otyłości u dzieci znacząco wzrasta w przypadku otyłości jednego lub obojga rodziców [4]. Jednak przede wszystkim problem ten związany jest z uwarunkowaniami środowiskowymi i biernym stylem życia charakterystycznym dla współczesnych społeczeństw. Okresami krytycznymi w rozwoju otyłości u dzieci jest okres niemowlęcy i wczesnodziec...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Forum Pediatrii Praktycznej"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI