Zaburzenia wzrastania w przebiegu przewlekłych chorób zapalnych – opis trzech przypadków

Studium przypadku

Przewlekłe choroby zapalne stanowią jedną z przyczyn zaburzeń wzrastania u dzieci i dotyczy to szczególnie tych jednostek chorobowych, w których leczeniu podstawowym stosuje się glikokortykosteroidy. Do najczęstszych przewlekłych chorób zapalnych należą nieswoiste zapalenia jelit (NZJ) i młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS). W ich przebiegu dochodzi do nadmiernego stanu zapalnego, który powoduje zaburzenia wydzielania i działania hormonu wzrostu oraz nieprawidłową funkcję płytki wzrostowej w chrząstkach przynasadowych kości długich. Dodatkowo negatywny wpływ wywierają nieodpowiedni stan odżywienia chorych, zaburzenia dojrzewania płciowego i przewlekła sterydoterpia. Zaburzenia wzrastania ujawniają się nie tylko w postaci niskiego wzrostu według ścisłej definicji, ale również zbyt wolnego tempa wzrastania i niekorzystnej prognozy wzrostu ostatecznego przewlekle chorych. Tacy pacjenci mogą odnieść potencjalną korzyść z terapii preparatami rekombinowanego hormonu wzrostu w wysokich dawkach, choć wymagają starannego monitorowania i kontroli ewentualnych działań niepożądanych.

9-letni chłopiec z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) został skierowany do oddziału endokrynologii dziecięcej w celu diagnostyki niskiego wzrostu. Urodzony z ciąży I, w 27. tygodniu, z porodu drogą cięcia cesarskiego z powodu zagrażającego niedotlenienia płodu w przebiegu przedwczesnego pęknięcia błon płodowych i podejrzenia zakażenia wewnątrzmacicznego, oceniony na 5-6-6 punktów w skali Agar, z masą ciała 835 g (-2 SD [1]). W wywiadzie liczne obciążenia związane z głębokim wcześniactwem wymagające ponad trzymiesięcznego leczenia w warunkach OIT (w tym niewydolność krążeniowo-oddechowa, krwawienie okołokomorowe II stopnia, retinopatia, niedoczynność tarczycy, niedrożność przewodu pokarmowego leczona operacyjnie, cholestaza).
Ponadto od 4. r.ż. dziecko znajdowało się pod opieką gastroenterologiczną z powodu rozpoznanego wówczas WZJG, natomiast w momencie rozpoczęcia diagnostyki niedoboru wzrostu dziecko było w remisji choroby, leczone wyłącznie preparatem mesalazyny. 
Według dostępnych danych krzywa wzrastania chłopca przebiegała stale około 2–4 cm poniżej 3. centyla [2] (ryc. 1, linia czerwona). Przewidywany wzrost ostateczny na podstawie pomiarów wysokości ciała rodziców wyliczony został na 175 cm (25. centyl). W dniu przyjęcia do oddziału wysokość ciała chłopca wynosiła 123 cm (< 3. centyla), masa ciała 22 kg (< 3. centyla), BMI 14,5 kg/m² (ok. 12. centyla). Budowa ciała była drobna, proporcjonalna. Chłopiec był w okresie przedpokwitaniowym. 
 

Ryc. 1. Siatka centylowa chłopca opisanego w przypadku I.
Linia czerwona odzwierciedla krzywą wzrastania dziecka przed rozpoczęciem diagnostyki zaburzeń wzrastania, niebieska linia to krzywa wzrastania po włączeniu leczenia rekombinowanym hormonem wzrostu (niebieska strzałka to moment rozpoczęcia terapii). Na podstawie siatek centylowych dla dzieci warszawskich Palczewskiej i Niedźwieckiej [2]


Na podstawie RTG nadgarstka i ręki niedominującej wiek kostny oceniono na 9 lat (zgodny z wiekiem kalendarzowym). W badaniach laboratoryjnych potwierdzono prawidłową czynność tarczycy, nerek oraz wątroby. Na podstawie prawidłowego wyniku testu spontanicznego wydzielania hormonu wzrostu we śnie (maksymalne stężenie hormonu wzrostu 16,7 ng/ml) wykluczono somatotropinową niedoczynność przysadki.
Chłopca zakwalifikowano do leczenia preparatem rekombinowanego hormonu wzrostu (ang. recombinant human growth hormone, rhGH) w ramach programu lekowego NFZ dla dzieci urodzonych jako zbyt małe w porównaniu do czasu trwania ciąży (ang. small for gestatnional age – SGA/intrauterine growth retardation – IUGR). Chłopiec po pół roku leczenia przebiegającego bez powikłań uzyskał wzrost powyżej 3. centyla, a po 3 latach terapii powyżej 10. centyla (ryc. 1, linia niebieska).
8-letni chłopiec z WZJG oraz wtórną, jatrogenną niedoczynnością kory nadnerczy został przyjęty do oddziału endokrynologii dziecięcej w celu diagnostyki niedoboru wzrostu. Urodzony z ciąży I, porodu drogą cięcia cesarskiego,...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Forum Pediatrii Praktycznej"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI