Wszawica – wstydliwa choroba

Studium przypadku

Wszawica głowowa (pedikuloza), pomimo że występuje powszechnie nawet w najbardziej rozwiniętych krajach o wysokim statusie socjoekonomicznym, w Polsce jest nadal tematem tabu, tematem wstydliwym, o którym rodzice chorujących dzieci najchętniej nie chcieliby wspominać. Mogłoby się wydawać, że w dobie rosnącej dbałości o czystość i higienę osobistą problem wszawicy powinien zostać już dawno zażegnany. Niestety tak nie jest. W naszym kraju nie istnieje już obowiązek profilaktycznego, okresowego sprawdzania głów dzieci przez personel medyczny w placówkach przedszkolnych/szkolnych (zlikwidowane stanowiska higienistki szkolnej), co w przeszłości umożliwiało szybkie wychwycenie ognisk wszawicy, alarmowanie rodziców, wdrażanie działań profilaktycznych i leczniczych.

Dziś bez zgody rodziców niemożliwa jest profilaktyka w tym zakresie, co w praktyce oznacza, że wszawica może się rozprzestrzeniać przez długi czas niezauważalnie. Ponadto wdrożenie systemowo prowadzonych działań profilaktycznych nie jest możliwe także dlatego, iż wszawica nie znajduje się obecnie w wykazie chorób zakaźnych znajdującym się w załączniku do ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1866). Oznacza to, że przypadki wszawicy nie są objęte zakresem działań organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ciężar zwalczania choroby został przesunięty na rodziców, opiekunów i personel medyczny. 
Na wszawicę chorują głównie dzieci w wieku od 3 do 15 lat. Częstość występowania choroby nasila się latem, kiedy dzieci przebywają w dużych grupach rówieśniczych na koloniach czy obozach letnich i często wymieniają się przedmiotami mającymi styczność z włosami, takimi jak szczotki, grzebienie, spinki, gumki, opaski, chustki, nakrycia głowy itp. Bliski kontakt osobisty sprawia, że pasożyt może przemieścić się na nowego żywiciela nawet podczas wspólnej podróży (autokar w drodze na kolonie), gier w sali zabaw i w czasie powszechnej w środowisku dzieci wymiany odzieży i przedmiotów codziennego użytku.
W przeszłości infestacje wszawicą wiązały się z ryzykiem zakażenia chorobami zakaźnymi, tj. durem wysypkowym. Dziś poza niewątpliwie uciążliwym przebiegiem zarażenia w większości przypadków nie wiąże się ono z żadnym większym ryzykiem i konsekwencjami zdrowotnymi. 

Epidemiologia

Wszawica jest...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Forum Pediatrii Praktycznej"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI