Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

21 grudnia 2018

NR 24 (Grudzień 2018)

Probiotyki – zastosowania oparte na faktach

0 48

Probiotyki (według definicji FAO/WHO) to żywe drobnoustroje, które podane w odpowiedniej dawce wywierają korzystny wpływ na zdrowie gospodarza [1].

Mechanizm działania probiotyków jest złożony i składają się na niego między innymi:

 • blokowanie adhezji bakterii chorobotwórczych do nabłonka poprzez produkowanie związków hamujących [2], 
 • wspieranie jelitowego układu odpornościowego [3], 
 • utrzymywanie prawidłowego stężenia SFA (krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych) [4],
 • hamowanie syntezy jelitowych cytokin prozapalnych [5], 
 • zmniejszenie przepuszczalności bariery jelitowej [5], 
 • hamowanie namnażania patogenów przez bezpośrednie wiązanie z bakteriami G(-) [6], 
 • poprawa wchłaniania jelitowego elektrolitów [3].

Mechanizmy działania probiotyków ilustruje rycina 1. Probiotyki próbuje się stosować w olbrzymiej liczbie problemów zdrowotnych takich jak ostra biegunka, profilaktyka i leczenie alergii pokarmowej, czynnościowe zaburzenia przewodu pokarmowego, nieswoiste zapalenia jelit, autyzm, biegunka podróżników itp. W tym artykule przedstawione zostaną zastosowania oparte na faktach, a nie jedynie domniemaniach lub słabych pod względem metodologicznym badaniach przeprowadzonych najczęściej na małych grupach pacjentów. Trzeba podkreślić, że wraz z rozwojem wiedzy okazuje się, że działania określonego probiotyku nie można uogólniać, gdyż może być ono ograniczone do analizowanej populacji. Trzeba także przypomnieć, że działanie probiotyków jest szczepozależne i działania jednego probiotyku nie można przenosić na drugi. 

Leczenie ostrej biegunki 

Ostra biegunka definiowana jest jako pojawienie się luźnych lub wodnistych stolców i/lub wzrost ich częstości z obecnością lub bez obecności gorączki i wymiotów. Ostra biegunka trwa zwykle ok. siedmiu dni, nie przekraczając czternastu [7]. Zapadalność na ostre biegunki jest znaczna i w Europie wynosi 0,5 do 1,9 epizodów/dziecko/rok [7]. Leczenie w większości przypadków ogranicza się do nawadniania enteralnego lub parenteralnego. Terapie przyczynowe są ograniczone, a objawowe (poza nawadnianiem) nie zawsze bezpieczne, stąd koncepcja zastosowania probiotyków jako terapii wspomagającej mogącej ograniczyć przynajmniej czas trwania biegunki i zmniejszyć ryzyko jej przedłużania się. W tym zastosowaniu przebadano trzy szczepy probiotyczne – LGG, Saccharomyces boulardii, Lactobacillus reuteri DSM 17938. Podsumowanie wyników badań nad tymi szczepami przedstawiam niżej.

Lactobacillus rhamnosus GG

 • W analizie Cochrane z 2010 r. [9] obejmującej 11 randomizowanych kontrolowanych z randomizacją (RCT) (n = 2072) wykazano skrócenie czasu trwania biegunki średnio o 27 h (95% przedział ufności, confidential interval – CI -41 do -13).
 • W metaanalizie przeprowadzonej przez Szajewską H. i wsp. z 2013 r. [8] obejmującej 15 RCT (n = 2963), badacze wykazali w 11 RCT sk...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Forum Pediatrii Praktycznej"
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy

  Piotr Albrecht

  prof. dr hab. n. med.; specjalista z pediatrii, gastroenterologii i gastroenterologii dziecięcej. Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci WUM.

  Autor ponad 197 publikacji, IF >55; liczba cytowań z bazy Scopus – 391 bez autocytowań; h index = 10. Ponad 16 tysięcy endoskopii górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego z polipektomiami, rozszerzaniem przełyku i usuwaniem różnorodnych ciał obcych z żołądka i przełyku. Popularyzator nauki i wiedzy: redaktor naukowy podręcznika: Gastroenterologia Dziecięca – Przewodnik lekarza praktyka – Czelej 2014 oraz tłumaczenia z języka niemieckiego podręcznika: S. Illing, S. Spranger, „Pediatria – Poradnik kliniczny”. Urban&Partner, Wrocław 2001; 16 lat współpracy z miesięcznikiem „Dziecko” – konsultacje, własna dwustronicowa rubryka odpowiedzi na pytania rodziców; autor rozdziału: „Pierwsza pomoc”, w wydawnictwie pt. Rower, Pascal, 2004; autor książek: Albrecht P, Niecikowska O. „Rodzice pytają, pediatra odpowiada”. Prószyński i S-ka, 2000, Warszawa; Szajewska H, Albrecht P. „Jak żywić niemowlęta i małe dzieci”. PZWL – ostatnie wydanie 2009. Redaktor naczelny czasopisma „Pediatria Współczesna – Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka”, redaktor prowadzący „Forum Pediatrii Praktycznej”. Członek Zarządu Głównego PTP, konsultant wojewódzki – gastroenterologia dziecięca. Zainteresowania: narciarstwo, kajakarstwo, muzyka, ogrodnictwo, majsterkowanie.