Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Wojciech Cichy

prof. .zw. dr hab.n.med.; Absolwent Wydziału Lekarskiego AM w Poznaniu z roku 1965 (dyplom z wyróżnieniem). Od 1970 roku pracownik tej Uczelni (obecnie: Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego). Kariera naukowa w UMP: od asystenta do profesora zwyczajnego. W latach 2005-2012 kierownik I Katedry Pediatrii i Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych. Specjalista z zakresu pediatrii, medycyny sportowej i gastroenterologii. Prodziekan Wydziału Lekarskiego (1990-1993). Stypendysta Fundacji im. Aleksandra von Humboldta (Getynga/Niemcy – 1979-1982).

Odbył kilkadziesiąt staży naukowych w latach 1973-2014 w Europie, USA i Australii z zakresu gastroenterologii oraz żywienia dzieci i młodzieży. Członek i współzałożyciel kilku towarzystw naukowych krajowych i europejskich (m.in. Komisji Żywienia Dzieci i Młodzieży PAN, Polska Grupa Robocza Mukowiscydozy / Polskie Towarzystwo Mukowiscydozy, Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego, Polskiego Towarzystwo Pediatrii, PTGHiŻDz, Societas Humboldtiana Polonorum-SHP, European Cystic Fibrosis Society). Zorganizował kilkanaście zjazdów naukowych oraz konferencji krajowych i europejskich z zakresu : pediatrii , gastroenterologii, medycyny sportowej, chorób rzadkich i żywienia (dietetyka). Pełni funkcję Prezesa Fundacji ”Mleko dla Szkół. Mleko dla Zdrowia”, realizując od 2004 r. żywieniowy program Unii Europejskiej. Kierownik i wykonawca krajowych i europejskich grantów naukowych (m.in.ECORN-CF).

Od 2010 międzynarodowy ekspert ds. opracowania krajowego programu zwalczania chorób rzadkich. Od 2013 pracownik naukowy PWSZ w Kaliszu. Opublikował ponad 500 prac w dziedzinach: pediatria, gastroenterologia (pionierskie w kraju z zakresu pankreatologii , enterohormonów i zaburzeń odżywiania ) oraz medycyna sportowa. Autor pierwszej w Polsce monografii na temat kontroli lekarskiej WF i Sportu dzieci i młodzieży; współautor kilku podręczników z zakresu pediatrii i żywienia dzieci i młodzieży dla studentów, lekarzy i pielęgniarek.

Wyróżniany nagrodami Ministra Zdrowia (m.in. Złoty Krzyż Zasługi) i Rektora Uczelni. Posiada tytuł Amicus Studiosum i Złoty Laur SHP. Przez 23 lata (1990-2013) pełnomocnik Rektora UMP ds. współpracy z Uniwersytetem Martina Luthra w Halle (Niemcy). Niezależny kandydat do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku.

Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz