Probiotyki dla dzieci – dlaczego warto je stosować?

Studium przypadku

Mikrobiota jelitowa, czyli wszystkie drobnoustroje zasiedlające organizm człowieka (a przede wszystkim przewód pokarmowy) [1], jest nierzadko nazywana „drugim mózgiem” lub „dodatkowym organem”. Pomimo prowadzenia rozlicznych badań na jej temat, nadal jest wielką niewiadomą, stąd też zainteresowanie mikrobiotą stale rośnie.

Wobec wielu dostępnych doniesień, wiedzę na temat mikrobioty należy czerpać tylko z wiarygodnych źródeł. Powstało Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe ds. Probiotyków i Prebiotyków (International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics, ISAPP), składające się ze specjalistów różnych dziedzin nauki, którzy opracowują i przygotowują oparte na faktach naukowych zalecenia, klasyfikacje, podsumowania. Organizacja ta skupia swoją uwagę również na modyfikacjach mikrobioty, bowiem zmiany składu lub aktywności mikrobioty (czyli dysbioza [1]) mogą się ujawniać w postaci wielu chorób.

Mikrobiota a probiotyki

Bakterie bytujące w organizmie każdego człowieka niezaprzeczalnie wpływają na nasze zdrowie (szacuje się, że bakterie te stanowią 1–2 kg naszej masy ciała [2]). Już od pierwszych chwil życia, gdyż już w trakcie porodu, mamy kontakt z dobroczynnymi organizmami – bakteriami o właściwościach probiotycznych z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium [3]. Od tego momentu, a w szczególności w ciągu pierwszego tysiąca dni życia [4], mikrobiota kształtuje się i ulega stałym zmianom pod wpływem środowiska życia. 
Na kompozycję mikrobioty wpływają powszechnie znane czynniki:

 • droga porodu – zalecany poród naturalny;
 • sposób żywienia dziecka – zalecane karmienie pokarmem kobiecym;
 • wiek ciążowy – poród przedwczesny niesie ryzyko zaburzeń mikrobioty;
 • czynniki środowiskowe – pobyt w oddziale intensywnej opieki medycznej, antybiotykoterapia [5].

Manipulacja w obrębie mikrobioty, celowa lub spowodowana niezależnymi czynnikami środowiskowymi, niesie za sobą konsekwencje dla zdrowia, zarówno te pozytywne, jak i negatywne.

Biotyki

Wiedza na temat suplementacji „biotykami” doprowadziła do znacznego wzrostu dostępności takich preparatów na rynku. Oprócz probiotyków znaleźć można preparaty prebiotyczne, a także preparaty złożone zawierające probiotyki i prebiotyki. Odrębną grupę stanowią postbiotyki. W tabeli przedstawiono definicję biotyków.

Mechanizm działania probiotyków

Probiotyki wykazują zróżnicowane mechanizmy działania, w dużej mierze zależny od gatunku i szczepu. Pewna grupa mechanizmów jest wspólna dla wszystkich probiotyków. To przede wszystkim:

 • ochrona przed kolonizacją, 
 • wytwarzanie krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych,
 • wpływ na pasaż jelitowy,
 • stabilizacja mikr...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Forum Pediatrii Praktycznej"
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
 • ...i wiele więcej!

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI