Zaburzenia napadowe u dzieci i młodzieży

Studium przypadku

Zaburzenia napadowe są częstym problemem okresu dziecięcego oraz młodzieńczego. Zmiany te charakteryzują się napadowymi zaburzeniami ruchu, zachowania lub świadomości. Najczęściej występującymi zaburzeniami napadowymi wieku dziecięcego i młodzieńczego są: tiki, napady rzekomopadaczkowe, dyskinezy, migrena i omdlenia. Znajomość diagnostyki różnicowej zaburzeń napadowych u dzieci pozwala uniknąć niepotrzebnej terapii przeciwpadaczkowej.

Zaburzenia napadowe są częstym problemem okresu dziecięcego oraz młodzieńczego. Najczęściej są one związane z niedojrzałością ośrodkowego układu nerwowego. Stany napadowe nie padaczkowe są często mylnie rozpoznawane i leczone jako padaczka. Są to zmiany o charakterze epizodycznym, charakteryzujące się nawracającymi zaburzeniami ruchu, świadomości lub zachowania. W czasie ich trwania czynność bioelektryczna mózgu pozostaje niezmieniona. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie najczęściej występujących zaburzeń napadowych nie padaczkowych u dzieci i młodzieży.

Omdlenia

Omdlenia charakteryzuje krótkotrwała utrata świadomości ze zwiotczeniem i upadkiem. Spowodowane są hipoperfuzją w naczyniach mózgowych. Epizod omdlenia jest krótki, trwa ok. 10 s i często towarzyszy mu bladość skóry. W ok. 50% przypadków omdlenia mają charakter wazowagalny (neurogenny), który wynika z nadaktywności układu autonomicznego. 

Czynnikiem wyzwalającym omdlenie może być długotrwałe utrzymywanie pozycji stojącej, stres, intensywny wysiłek fizyczny, wysoka temperatura otoczenia, głód. Omdlenia wazowagalne są często poprzedzone objawami zwiastunowymi, takimi jak: nudności, zabu...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Forum Pediatrii Praktycznej"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI