Rola lewodropropizyny i erdosteiny w leczeniu kaszlu u dzieci

Studium przypadku

Kaszel – to jeden z najczęstszych objawów będący przyczyną konsultacji lekarskich. To nieswoisty sygnał, wyzwalany przez różne czynniki, który często sprawia trudności zarówno diagnostyczne, jak i lecznicze. Szacuje się, że jest przyczyną około 9% porad w podstawowej opiece zdrowotnej. Każdego miesiąca z kaszlem zmaga się 30% dzieci. Celem artykułu jest przedstawienie korzyści płynących z zastosowania leków przeciwkaszlowych i mukolitycznych ze szczególnym uwzględnieniem roli lewodropropizyny oraz erdosteiny, zwrócenie uwagi na właściwości oraz bezpieczeństwo stosowania powyższych leków.

Kaszel jest ważnym mechanizmem obronnym organizmu powodującym oczyszczenie dróg oddechowych z nadmiernej ilości zalegającej wydzieliny czy zapobiegającym przedostaniu się ciał obcych do dolnych dróg oddechowych. Zdrowa osoba kaszle do 10 razy na dobę, zwiększenie intensywności kaszlu następuje w momencie wystąpienia patologicznych procesów powodujących podrażnienie receptorów kaszlowych zlokalizowanych głównie w nabłonku górnych i dolnych dróg oddechowych. Receptory te znajdują się również w nabłonku przełyku, żołądka, przeponie, osierdziu czy uchu zewnętrznym. Odruch kaszlu może być spowodowany bodźcami fizykochemicznymi lub mechanicznymi. U dzieci najczęściej jest spowodowany ostrymi infekcjami wirusowymi dróg oddechowych, jednak zawsze w sytuacji wystąpienia kaszlu konieczne jest dokładne badanie przedmiotowe i podmiotowe pacjenta, aby wykluczyć schorzenia stwarzające zagrożenie życia. 

Mechanizm kaszlu 

Podrażnione receptory kaszlowe przekazują włóknami aferentnymi bodziec do rdzenia przedłużonego, tam wyzwalana jest odpowiedź, która powraca do ośrodków efektorowych (przepony, mięśni międzyżebrowych, krtani), wyzwalając trzyfazowy odruch kaszlu. 

  • Faza 1 – wdechowa – głęboki wdech przy otwartej głośni,
  • Faza 2 – kompresji – zatrzymanie powietrza w drogach oddechowych poprzez zamknięcie głośni, wzrost ciśnienia wewnątrzpłucnego.
  • Faza 3 – wydechowa – nagłe otwarcie głośni przy maksymalnym ciśnieniu w drogach oddechowych, skurcz mięśni brzucha powodujący pchnięcie przepony do wnętrza klatki piersiowej, natężony wydech; w tej fazie dochodzi do gwałtownego wzrostu ciśnienia w jamie brzusznej, czego skutkiem może...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Forum Pediatrii Praktycznej"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI