Niedojrzałość układu pokarmowego u dzieci

Studium przypadku Otwarty dostęp

Układ pokarmowy noworodka i niemowlęcia, a potem i małego dziecka spełnia co prawda wszystkie podstawowe funkcje, jednak jego dojrzałość czynnościowa u poszczególnych dzieci bywa w czasie zróżnicowana. Zmniejszone napięcie dolnego zwieracza przełyku sprzyja typowym dla wieku niemowlęcego regurgitacjom i ulewaniu. Aktywność i ilość wydzielanych enzymów trawiennych, z wyjątkiem laktazy, dojrzewa i osiąga poziom dorosłych w różnym czasie (np. amylaza trzustkowa i pepsyna dopiero ok. 1. r.ż.). Obniżone jest wydzielanie soku żołądkowego, a jego pH jest stosunkowo wysokie. Czas pasażu u niemowląt i dzieci młodszych wydaje się krótszy niż u dzieci starszych i dorosłych. Wydzielanie żółci oraz krążenie kwasów żółciowych są początkowo niedoskonałe, co przejściowo upośledzać może trawienie tłuszczów. Pierwsze dwa lata życia to także okres dojrzewania i stabilizowania się mikrobioty jelitowej – jej skład i funkcjonalność zbliżoną do obserwowanej u dorosłych dzieci uzyskują ok. 2.–3. r.ż. Wszystko to powoduje większe lub mniejsze problemy z adaptacją do spożywanych posiłków i wywoływać może zaburzenia określane ogólnym mianem czynnościowych.

Układ pokarmowy noworodka i niemowlęcia, a także do pewnego stopnia małego dziecka, spełnia co prawda wszystkie podstawowe funkcje, jednak jego dojrzałość czynnościowa u poszczególnych dzieci bywa zróżnicowana w czasie. Uwarunkowane to jest poza cechami wrodzonymi (indywidualnie zróżnicowane tempo dojrzewania anatomicznego i funkcjonalnego), rodzajem porodu (naturalny lub cięciem cesarskim), sposobem karmienia (piersią lub sztucznie) czy przebytymi w okresie okołoporodowym zakażeniami, przebytymi antybiotykoterapiami i innymi schorzeniami obserwowanymi w tym okresie. 

Proporcjonalnie mały żołądek, krótki przełyk nie są w stanie przyjąć jednorazowo stosunkowo dużych, w proporcji do dorosłych, objętości pokarmu. Fizjologicznie zmniejszone napięcie dolnego zwieracza przełyku sprzyja typowym dla wieku niemowlęcego regurgitacjom i ulewaniu, co niekiedy prowadzić może do objawowej choroby refluksowej przełyku. 

Aktywność i ilość wydzielanych enzymów trawiennych dojrzewa i osiąga poziom dorosłych w różnym czasi...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI