Dołącz do czytelników
Brak wyników

Studium przypadku

25 kwietnia 2019

NR 26 (Kwiecień 2019)

Krwawienia z nosa u dzieci
od banalnych przyczyn do poważnych chorób

696

Krwawienia z nosa są częstym problemem u dzieci, a głównym źródłem naczynia położone w przedniej części przegrody nosowej – splot Kiesselbacha. Częstą przyczyną krwawienia są drobne urazy w obrębie śluzówki jamy nosowej, suche powietrze, ciała obce w jamie nosowej oraz stany zapalne. Kolonizacja jamy nosowej gronkowcem złocistym jest częsta u dzieci z nawracającymi krwawieniami z nosa. Mniej częstą, ale za to poważną przyczyną mogą być skazy krwotoczne, nowotwory lub inne choroby układowe. Krwawienia z nosa rzadko stwarzają sytuacje zagrożenia życia. Niemniej jednak ocena pacjenta powinna się skoncentrować na jego stabilności hemodynamicznej. Kolejnym ważnym etapem jest identyfikacja źródła krwawienia. Natomiast zbieranie wywiadu i badanie przedmiotowe ma na celu ustalenie przyczyny i nasilenia krwawienia. U większości pacjentów badania laboratoryjne nie się niezbędnym elementem diagnostyki, mogą być one jednak niezwykle przydatne u pacjentów z nawracającymi lub ciężkimi, trudnymi do opanowania krwawieniami oraz w przypadku podejrzenia skazy krwotocznej.

Krwawienia z nosa są częstą przypadłością dzieci i rzadko kiedy mają ciężki przebieg wymagający hospitalizacji. Niemniej jednak nawet łagodne krwawienia, które pojawiają się bardzo często, mogą stwarzać wiele problemów zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom. Dane dotyczące częstości występowania krwawień z nosa u dzieci wskazują, że 30% dzieci w wieku poniżej 3 lat i aż 56% dzieci w wieku od 6 do 10 lat doświadczyło przynajmniej jednego epizodu krwawienia z nosa [1]. Choć z wiekiem częstość występowania krwawień z nosa maleje, to jednak co najmniej połowa dorosłych cierpiących na ten problem miała krwawienia z nosa w dzieciństwie. Krwawienia z nosa są niezwykle rzadkie u dzieci poniżej 2. r.ż., u których wymagają zwykle diagnostyki w trybie pilnym w kierunku ewentualnego urazu lub poważnej choroby [2].

POLECAMY


Przypadek 1


Dziewczynka 8-letnia konsultowana w poradni podstawowej opieki zdrowotnej skarży się na nawracające krwawienia z nosa. Krwawienia są średnio obfite, występują dwa, trzy razy w tygodniu, nie towarzyszą im inne objawy. Ustępują zwykle samoistnie. Dziewczynka nie choruje przewlekle, nie pobiera leków na stałe. W badaniu przedmiotowym nie stwierdzono istotnych odchyleń od stanu prawidłowego. W rynoskopii przedniej bez śladów krwawienia. W badaniach laboratoryjnych morfologia krwi obwodowej oraz parametry koagulologiczne w granicach wartości referencyjnych. 

Czy opisywany powyżej przypadek wymaga bardziej szczegółowej diagnostyki? Jakie mogą być przyczyny krwawienia z nosa u dziewczynki?

U dzieci poniżej 10. r.ż. krwawienia z nosa mają zwykle łagodny charakter, a ich źródłem są z reguły nozdrza przednie, stanowiąc niewielki odsetek przyczyn konsultacji w punktach pomocy doraźnej [1]. Czynnikiem predysponującym do występowania krwawień z nosa są niższe temperatury i niska wilgotności powietrza, co dodatkowo wysusza śluzówkę przegrody nosa, czyniąc ją podatną na drobne urazy: pocieranie, dmuchanie bądź kichanie. Większa koncentracja zanieczyszczeń powietrza również może być czynnikiem drażniącym usposabiającym do krwawień.

Jama nosowa jest bardzo dobrze unaczyniona, dzięki czemu powietrze zostaje w niej przefiltrowane z większych zanieczyszczeń, ogrzane i nawilżone. W przedniej części przegrody nosa znajduje się splot Kiesselbacha, utworzony przez anastomozy naczyń końcowych gałęzi przegrodowej tętnicy sitowej przedniej, tętnicy podniebiennej zstępującej oraz gałęzi nosowej bocznej tętnicy klinowo-podniebiennej, a także gałąź przegrodową tętnicy wargowej górnej. Splot Kiesselbacha jest źródłem około 90% krwawień z nosa, są to tzw. krwawienia przednie, które charakteryzuje tendencja do samoograniczania się. Źródłem krwawień tylnych są tylnoboczne gałęzie tętnicy klinowo-podniebiennej, a ich przyczyną są zazwyczaj silne urazy 
nosa [3]. Śluzówka nosa ściśle przylega do przegrody nosowej, co stanowi niewielką ochronę dla leżących u podstawy naczyń krwionośnych. Czynniki, które powodują utrudniony przepływ przez naczynia, wysychanie śluzówki lub jej podrażnienie, zwiększają ryzyko krwawienia.

Inna klasyfikacja krwawień z nosa obejmuje przyczyny miejscowe i układowe. 


Przyczyny miejscowe


Urazy

 

 • dłubanie w nosie – obrażenia przegrody nosa wskutek jej mechanicznego podrażniania są częstą przyczyną, która powinna być uwzględniana w diagnostyce krwawień z nosa u dzieci;
 • urazy twarzoczaszki – tępe urazy twarzy powstające w wyniku wypadków komunikacyjnych, aktywności sportowej, urazów nieprzypadkowych bądź domowych mogą być przyczyną bardzo obfitych krwawień; tętnica sitowa przednia może zostać uszkodzona przez fragmenty kostne. Masywne krwawienie z nosa po urazie głowy bywa związane z obecnością tętniaka rzekomego tętnicy szyjnej wewnętrznej. Równie dobrze jednak początek takiego krwawienia może być stosunkowo łagodny lub może mieć charakter nawracający [4]. Krwawienie z nosa u dziecka poniżej 2. r.ż. może również wskazywać na urazy nieprzypadkowe [5];
 • ciała obce – kiedy krwawienie ma charakter jednostronny i towarzyszy mu obecność wydzieliny z nosa, należy podejrzewać obecność ciała obcego, które może powodować podrażnienie błony śluzowej, macerację oraz owrzodzenia. Jeśli ciało obce pozostawało w jamie nosowej przez krótki czas, krwawienie z nosa mogło zostać spowodowane próbą jego usunięcia. Jeśli natomiast pozostawało w nosie dłuższy czas, wydostająca się z nosa wydzielina będzie zwykle podbarwiona krwią. Ciała obce w nosie umiejscowione są zwykle poniżej małżowiny nosowej dolnej.
  Do częstych ciał obcych należą: nasiona, koraliki, gumki do mazania, kawałki papieru, orzeszki, kamyki, kulki, kawałki gąbki i kredy [6]. Płaskie baterie nie są często znajdowane w jamie nosowej, ale ich obecność może być przyczyną poważnych krwawień. Z tego względu wymagane jest ich pilne usunięcie celem zapobieżenia perforacji przegrody nosa;
 • krwawienia pooperacyjne – mogą występować u pacjentów po adenotomii, zabiegach chirurgicznych zatok, zabiegach przegrody nosa oraz zabiegach rekonstrukcyjnych [7];
 • intubacja przez nos oraz zakładanie sondy żołądkowej – umieszczanie zgłębników i sond może być przyczyną podrażnienia śluzówki nosa, przebieg krwawienia może być szczególnie ciężki u dzieci z zaburzeniami krzepnięcia;
 • urazy ciśnieniowe – szczególnie podczas nurkowania u pacjentów z zakażeniami górnych dróg oddechowych lub alergią.


Podrażnienie śluzówki


Może być wywołane rozmaitymi czynnikami łącznie ze zmianami wilgotności powietrza, alergią, wirusowymi i bakteryjnymi zakażeniami dróg oddechowych, przewlekłym nieżytem nosa połączonym z jego częstym opróżnianiem, przewlekłym używaniem sprejów do nosa, a także celową bądź przypadkową ekspozycją na substancje drażniące (dym tytoniowy, substancje psychoaktywne); 

 • alergiczny nieżyt nosa – kichanie, pocieranie nosa oraz miejscowe leczenie kortykosteroidami mogą zaostrzać lub powodować krwawienia u dzieci [8];
 • zakażenia – wirusowe i bateryjne zakażenia górnych dróg oddechowych oraz zakażenia układowe, którym towarzyszy niedrożność nosa i stan zapalny w obrębie błony śluzowej, mogą przyczyniać się do krwawień. Kolonizacja jamy nosowej przez gronkowca złocistego odgrywa kluczową rolę jako czynnik drażniący błonę śluzową nosa. Obserwuje się większą częstość występowania szczepów S. aureus w wymazie z jamy nosowej u dzieci z obecnością krwawień z nosa w porównaniu do dzieci, u których krwawienia z nosa nie występowały [9]. Miejscowe zakażenia skóry również mogą przyczyniać się do krwawień. Natomiast gruźlica nosa jest rzadką przyczyną występujących w nosie krwawiących zmian ziarniakowych [10]. Z drugiej strony krwawienia z nosa są częstym objawem gorączek krwotocznych, występują u 25% pacjentów [11];


Nowotwory jamy nosowej 


Zwykle są przyczyną jednostronnych objawów w postaci przemijających krwawień, obecności wydzieliny, niedrożności nosa oraz zmiany w rozróżnianiu zapachów. Masywne krwawienia zdarzają się stosunkowo rzadko, z wyjątkiem pacjentów z guzami o pochodzeniu naczyniowym, takimi jak naczyniakowłókniak młodzieńczy [12]. Do łagodnych nowotworów, które mogą być przyczyną krwawień u dzieci, należą również: naczyniaki, ziarniniaki ropotwórcze oraz brodawczak odwrócony [13]. Natomiast do złośliwych nowotworów, które mogą być przyczyną krwawień z nosa u dzieci, zalicza się mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy, chrzestniakomięsak, chłoniaki nieziarnicze i rak nosogardła.


Przyczyny systemowe


Przyczyny systemowe krwawień z nosa obejmują skazy krwotoczne, skazy naczyniowe, wpływ leków, nowotwory, choroby o podłożu zapalnym oraz nadciśnienie tętnicze. Krwawienia z nosa rzadko są jedyną manifestacją choroby układowej, która powinna być brana pod uwagę w przypadku obecności objawów ogólnych, ciężkich lub nawracających krwawień z nosa oraz wywiadu rodzinnego obciążonego skazą krwotoczną lub dziedziczną chorobą układową.


Skazy krwotoczne 


Należy uwzględnić w procesie diagnostycznym u dzieci z krwawieniami z nosa o charakterze nawrotowym lub epizodami przedłużającymi się i trudnymi do opanowania.
Skazy krwotoczne obejmują zaburzenia krzepnięcia, zaburzenia dotyczące liczby i czynności płytek oraz skazy naczyniowe. 

 • W badaniu obejmującym grupę dzieci skierowanych do hematologa z powodu krwawień z nosa, najczęstszym stwierdzanym zaburzeniem była choroba von Willebrandta; jedynym czynnikiem predykcyjnym okazał się wywiad rodzinny obciążony krwawieniami, a najczęściej stwierdzanym odchyleniem w badaniach laboratoryjnych był przedłużony czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT) [14];
 • Choroba Rendu-Oslera-Webera, czyli wrodzona naczyniakowatość krwotoczna, to schorzenie o podłożu autosomalnym dominującym, które charakteryzuje się obecnością rozległych skórno-śluzówkowych teleangiektazji. Krwawienia z nosa zwykle o łagodnym przebiegu są częstym objawem tego zaburzenia u dzieci. Zwykle z wiekiem nabierają one intensywności i mogą z czasem stać się trudne do opanowania [15];

 

Krwawienia polekowe 


Występują zwykle u dzieci przyjmujących leki przeciwzapalne (kwas acetylosalicylowy, ibuprofen) i przeciwkrzepliwe (pacjenci z wrodzonymi wadami serca oraz chorobą zatorowo-zakrzepową). Krwawienia z nosa związane z nabytym niedoborem czynnika XIII i z chorobą von Willebrandta były odnotowywane u dzieci przyjmujących preparaty kwasu walproinowego [16, 17]. Należy również pamiętać, że pochodne warfaryny mogą być obecne w trutkach na szczury, które mogą zostać przypadkowo spożyte przez dzieci [18]. 


Stany zapalne


Krwiście podbarwiona wydzielina z nosa może być objawem schorzeń układowych o podłożu zapalnym. U pacjentów z ziarniniakowatością Wegenera obserwuje się przewlekłą wydzielinę z nosa podbarwioną krwiście lub ropnie, owrzodzenia w jamie ustnej i bóle mięśniowo-stawowe [19]. 


Nadciśnienie tętnicze


Pierwotne nadciśnienie tętnicze rzadko jest przyczyną krwawień z nosa u dzieci, w przeciwieństwie do stanów prowadzących do nadciśnienia wtórnego, takich jak przewlekła choroba nerek lub systemowa terapia glikokortykosterydami. 


Nawracające krwawienia z nosa


Opisywane w przypadku krwawienia z nosa u dzieci i młodzieży o charakterze nawrotowym są zwykle związane z:

 • przewlekłym podrażnieniem jamy nosowej wywołanej suchym powietrzem, 
 • przewlekłym używaniem donosowych preparatów przy alergicznym nieżycie nosa, 
 • nawracającymi zakażeniami dróg oddechowych,
 • nadużywaniem substancji psychoaktywnych. 

Niemniej jednak nawracające krwawienia mogą być również objawem:

 • skazy krwotocznej, 
 • guzów jamy nosowo-gardłowej,
 • tętniaka pourazowego tętnicy szyjnej wewnętrznej. 

Powyższe rozpoznania winny być brane pod uwagę w przypadku dodatniego wywiadu rodzinnego, obecności dodatkowych objawów sugerujących określone schorzenie, urazu głowy lub twarzoczaszki [20]. 


Ocena kliniczna dziecka z krwawieniem z nosa


Celem oceny pacjenta z krwawieniem z nosa jest ustalenie źródła i przyczyny krwawienia. Wstępna ocena stanu ogólnego i parametrów życiowych, a także nasilenia krwawienia pozwala na ustalenie trybu dalszego postępowania. Pacjenci wymagający pilnej interwencji powinni zostać skierowani do szpitala. Natomiast rozróżnienie przyczyn miejscowych od układowych jest elementem niezbędnym do wdrożenia odpowiedniego leczenia [21].


Postępowanie w krwawieniu


Choć szczęśliwie u większości pacjentów krwawienie będzie miało charakter łagodny z tendencją do samoograniczenia się, szybka ocena stanu ogólnego, parametrów życiowych, drożności dróg oddechowych i ewentualnych zaburzeń świadomości pozwala na identyfikację grupy dzieci wymagającej pilnej interwencji. U tych pacjentów konieczne będzie utrzymanie drożności dróg oddechowych lub resuscytacji płynowej. Kolejnym krokiem po szybkiej wstępnej ocenie i próbie stabilizacji pacjenta powinno być ustalenie źródła i zatamowanie krwawienia. Zwykle wystarczającym sposobem postępowania jest odpowiedni ucisk na skrzydełka nosa. W razie nieskuteczności takiego postępowania konieczne może być założenie tamponady przedniej nosa. Natomiast w masywnym krwawieniu zwykle niezbędne jest skierowanie pacjenta na pilną konsultację laryngologiczną [22]. 

Zbierając wywiad dotyczący krwawień z nosa, należy ustalić następujące elementy [21]:

 • wiek dziecka – krwawienia z nosa są rzadkie u dzieci poniżej 2. r.ż. i powinny budzić podejrzenie urazów (także nieprzypadkowych) lub poważnej choroby (małopłytkowość). Ponadto krwawienia z nosa w tej grupie wiekowej wiążą się z niebezpieczeństwem uduszenia. Z powyższych względów dziecko poniżej 2. r.ż. z krwawieniem z nosa wymaga pilnej oceny pod kątem ewentualnych urazów nieprzypadkowych;
 • czas trwania krwawienia – przedłużające się krwawienia mogą wskazywać na zaburzenia krzepnięcia;
 • wcześniejsze wizyty w placówkach pomocy doraźnej z powodu krwawień z nosa – wizyty na oddziałach ratunkowych z tego powodu mogą sugerować skazy krwotoczne;
 • występowanie krwawienia po jednej stronie lub krwawienie obustronne:
  – jednostronne krwawienie może wskazywać na uraz lub uszkodzenie o charakterze miejscowym,
  – obustronne krwawienie wskazuje raczej na podrażnienie błony śluzowej, chorobę układową lub większy uraz nosa;
 • ocena objętości utraconej krwi – może być bardzo trudna w przypadku krwawień umiejscowionych w nozdrzach tylnych z uwagi na fakt, że większość krwi może zostać połknięta;
 • obecność krwi w jamie ustnej lub w wymiocinach – tylne krwawienie może dać poczucie obecności krwi w jamie ustnej; u pacjentów, którzy w takim mechanizmie połykają krew, stwierdza się smoliste stolce lub krwiste wymioty;
 • środki, które podjęto w celu zatamowania krwawienia – trudności w zatamowaniu krwawienia poprzez ucisk sugerują zaburzenia krzepnięcia lub tylne umiejscowienie krwawienia;
 • urazy w wywiadzie (łącznie ze zwyczajem dłubania w nosie), krwawienie w tym przypadku ma tendencje do samoograniczania się;
 • niedrożność nosa, wydzielina z nosa, obecność ciał obcych:
  – wodnista wydzielina z nosa w okresie wiosenno-letnim sugeruje alergiczny nieżyt nosa;
  – niedrożność nosa, śluzowo-ropna wydzielina i dolegliwości bólowe w okolic twarzoczaszki głównie w okresie jesienno-zimowym mogą wiązać się z przewlekłym zapaleniem zatok;
  – nasilająca się niedrożność nosa od kilku tygodni powinna nasuwać podejrzenie zmiany nowotworowej jamie nosowo-gardłowej;
 • zabieg w obrębie nosogardła wywiadzie – adenotomia; zabiegi w obrębie jamy nosowej mogą wymagać konsultacji laryngologicznej;
 • objawy współistniejące – obecność grupy objawów może sugerować następujące rozpoznania:
  – wylewy krwawe – zaburzenia krzepnięcia; 
  – bóle głowy i dolegliwości bólowe w obrębie twarzy – guz wewnątrzczaszkowy; 
  – gorączka i hepatomegalia (oraz podróże do strefy tropikalnej) – gorączka krwotoczna; 
  – utrata słuchu i zaburzenia w obrębie nerwów czaszkowych – mięśniakomięsak prążkowano-komórkowy; 
  – niedosłuch, kręcz karku, szczękościsk, jednostronne powiększenie węzłów chłonnych, ból zagałkowy lub ból ucha, ból szyi – czaszkogardlak [23];

Ponadto należy uzyskać następujące informacje dotyczące przebytych chorób, wywiadu rodzinnego i środowiskowego:

 • alergie na pokarmy, pyłki, leki;
 • pobierane leki – szczególnie sterydy donosowe, kwas acetylosalicylowy, ibuprofen, substancje psychoaktywne, suplementy diety i terapie alternatywne;
 • liczba, częstotliwość i sezonowość poprzednich epizodów; przemijające krwawienia mogą być związane ze zmianami pogody, alergią, niską wilgotnością powietrza, kolonizacją bakteryjną lub menstruacją;
 • wywiad dotyczący skłonności do krwawień, powstawania podbiegnięć krwawych u pacjenta i członków rodziny;
 • u dzieci młodszych niż 2 lata – wywiad dotyczący stanów zagrożenia życia lub nagłej śmierci rodzeństwa [5].

 

Przypadek 1 – cd.


Wpowyżej opisywanym przypadku nie stwierdzono istotnych obciążeń w wywiadzie ani odchyleń w badaniu przedmiotowym i podstawowych badaniach laboratoryjnych. Przypuszczalnie nie jest tu konieczna dalsza diagnostyka. Można rozważyć konsultację laryngologiczną [25].

 

Przypadek 2


Dziewczynka 2,5-letnia konsultowana z powodu krwawień z nosa z towarzyszącymi bólami głowy, bólami brzucha oraz ciepłotą ciała podwyższoną do 39°C. Dziecko z ciąży II, porodu II, urodzone o czasie cięciem cesarskim z powodu ułożenia miednicowego płodu z masą urodzeniową 3800 g. Około trzy miesiące wcześniej rodzice zauważyli u dziecka świeżą krew w stolcu o prawidłowej konsystencji. Wówczas stwierdzono obecność przetoki okołoodbytniczej bez wskazań do interwencji chirurgicznej. Aktualnie krwi w stolcu nie obserwowano.

W badaniu przedmiotowym dziewczynka apatyczna, temp. 39°C, skóra blada, bez wykwitów patologicznych, powiększone węzły chłonne szyjne, podżuchwowe i nadobojczykowe po stronie lewej, śluzówki podsychające, gardło zaczerwienione, powiększone migdałki podniebienne bez nalotów. Nad polami płucnymi stwierdzono zaostrzony szmer pęcherzykowy, czynność serca miarowa, tony czyste. Brzuch miękki, niebolesny, narządy miąższowe niepowiększone, w okolicy krocza, 2 cm powyżej odbytu przetoka okołoodbytnicza. 

W wykonanych badaniach laboratoryjnych stwierdzono WBC 5,49 G/l (N 4,5–13,0 G/l),
HGB 7,0 g/dl (N 10,9–14,2 g/l), HCT 20,7% 
(N 34–41%), PLT 55 G/l (N 150–400 G/l), 
CRP 1,53 mg/dl (N < 0,5 mg/dl), OB. 58 mm/h
(N 3–15 mm/h). Z uwagi na nieprawidłowe
parametry hematologiczne dziewczynkę 
skierowano do szpitala...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Forum Pediatrii Praktycznej"
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy