Astma oskrzelowa u dzieci – najistotniejsze zmiany w raporcie GINA 2022

Studium przypadku

W 2022 roku grupa ekspertów GINA (Global Initiative for Asthma) opublikowała aktualizację postępowania w astmie. W porównaniu z poprzednim raportem, definicja łagodnej astmy została zmieniona – aktualna opiera się na ocenie trudności w leczeniu. Astmę łagodną rozpoznaje się jeśli kontrolę uzyskujemy stosując doraźnie wziewne glikokortykosteroidy (wGKS) w połączeniu z krótko działającym agonistą receptorów beta 2-adrenergicznych (SABA) lub wGKS w niskich dawkach z doraźnie przyjmowanym SABA. Podkreślono konieczność terapii łagodnej astmy. W diagnostyce położono nacisk na wykonywanie badania spirometrycznego wykazującego zmienność obturacji po podaniu leku rozkurczającego oskrzela, przy jednoczesnym występowaniu objawów klinicznych. Nowości w terapii to: u dzieci w wieku 6-11 lat z ciężką astmą eozynofilową i/lub astmą typu 2 – przeciwciało monoklonalne przeciwko receptorowi dla interleukiny-4, u dzieci powyżej 12. r.ż. z eozynofilią i/lub wysokim stężeniem azotu w wydychanym powietrzu przeciwciało monoklonalne przeciwko limfopoetynie zrębu grasicy (tezepelumab), natomiast u dzieci powyżej 12. r.ż. bez zapalenia typu 2 (zapalenie z eozynofilią i/lub zwiększonym FeNO) przeciwciało monoklonalne przeciwko receptorowi dla interleukiny-4.

Rozpoznawanie astmy

W nowym raporcie podkreślono różnicę w rozpoznawaniu astmy u chorych nieleczonych farmakologicznie i chorych przyjmujących leki kontrolujące przebieg choroby. Poza objawami klinicznymi koniecznymi do rozpoznania astmy, niezmiernie istotne jest wykonanie spirometrii wykazującej zmienność obturacji po podaniu leku rozkurczającego oskrzela. W przypadku chorych już leczonych, konieczne jest odstawienie leku i przeprowadzenie więcej niż jednego testu diagnostycznego.

Definicja łagodnej astmy 

Definicja łagodnej astmy zmieniła się i aktualnie opiera się na ocenie stopnia trudności w prowadzeniu terapii. Według najnowszego raportu, rozpoznaje się ją, gdy kontrolę nad chorobą udaje się uzyskać za pomocą doraźnie stosowanych wziewnych glikokortykosteroidów (ang. inhaled corticosteroids, ICS) w połączeniu z krótko działającym agonistą receptorów b2-adrenergicznych (ang. short-acting b2-agonist, SABA) lub ICS w niskich dawkach razem z doraźnie przyjmowanym SABA. Autorzy podkreślają, że łagodna astma wymaga leczenia i termin ten nie oznacza możliwości odstawienia leków. Pacjenci i klinicyści często uważają iż łagodna astma nie wiąże się z ryzykiem i koniecznością przyjmowania leku kontrolującego, ale trzeba pamiętać, że 30% zgonów z powodu a...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Forum Pediatrii Praktycznej"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy