Dołącz do czytelników
Brak wyników

Studium przypadków

2 września 2019

NR 28 (Sierpień 2019)

Zespół jelita drażliwego u dzieci

0 45

Zespół jelita drażliwego (ZJD) należy do czynnościowych zaburzeń przewodu pokarmowego. Charakteryzuje go występowanie przewlekłych bólów brzucha związanych z wypróżnieniami i zmianą w konsystencji lub częstości oddawania stolców. Rozpoznanie zespołu wymaga obecności objawów zawartych w Kryteriach Rzymskich IV. By wykluczyć u pacjenta organiczne podłoże dolegliwości, przeprowadza się dokładne badanie podmiotowe i przedmiotowe. Etiologia zespołu jest wieloczynnikowa, istotne są: nadwrażliwość trzewna, czynniki dietetyczne, zaburzenia mikrobioty jelitowej, dysfunkcja osi mózgowo-jelitowej, przebyte infekcje i czynniki psychospołeczne. W leczeniu kluczowe jest wsparcie pacjenta wyjaśniające wszelkie aspekty jego dolegliwości. Farmakoterapia, psychoterapia oraz dieta pełnią rolę pomocniczą.

Zespół jelita drażliwego stanowi jednostkę chorobową, z którą lekarz często spotyka się w codziennej praktyce. Niejasna i wieloczynnikowa etiologia, wciąż poszukiwane metody skutecznego leczenia, a także przewlekły charakter choroby sprawiają trudności w diagnozowaniu i prowadzeniu małych pacjentów z ZJD. W niniejszym artykule chcemy przedstawić aktualną wiedzę oraz praktyczne wskazówki ułatwiające opiekę nad dzieckiem z ZJD.
Zespół jelita drażliwego występuje u młodszych dzieci z częstością między 6–14% [1, 2] u nastolatków częstość ta jest większa i wynosi 22–35% [2]. Sprecyzowane spektrum objawów klinicznych zespołu zawarte w Kryteriach Rzymskich IV stanowi istotne ułatwienie w rozpoznawaniu tego zaburzenia. Pamiętać jednak należy, że do postawienia rozpoznania zaburzenia czynnościowego przewodu pokarmowego wymagane jest przeprowadzenie u pacjenta dokładnego badania podmiotowego i przedmiotowego. Zaburzenie czynnościowe diagnozuje się wówczas, gdy obserwowanych dolegliwości nie można przypisać znanej przyczynie organicznej.
Zgodnie z kryteriami do rozpoznania zespołu jelita drażliwego niezbędne jest spełnienie wszystkich z poniższych objawów:

 1. Ból brzucha co najmniej przez 4 dni w miesiącu, przez co najmniej 2 miesiące związany z minimum jednym z następujących objawów:
a) związek z wypróżnieniem,
b) zmiana częstotliwości wypróżnień,
c) zmiana konsystencji lub wyglądu stolca.
 2. U dzieci z zaparciem ból utrzymuje się po ustąpieniu zaparcia (jeżeli ból ustąpi po defekacji, rozpoznajemy zaparcie czynnościowe).
 3. Po odpowiedniej ocenie klinicznej występujących objawów nie można przypisać innemu zaburzeniu [2, 3].

Biorąc pod uwagę dominujący wzorzec wypróżnień wyróżniamy kolejno:

 • zespół jelita drażliwego z zaparciem,
 • zespół jelita drażliwego z biegunką,
 • podtyp mieszany [2].

W grupie pacjentów pediatrycznych najczęściej spotykany jest zespół jelita drażliwego z zaparciem, w grupie tej przeważa płeć żeńska (ok. 45%) [1, 4].
U pacjentów z ZJD obserwuje się symptomy towarzyszące, w tym zmęczenie, bóle głowy, bóle mięśniowe, dolegliwości ze strony układu moczowego (nykturia, uczucie niepełnego oddawania moczu, parcie na mocz) [1], kołatania serca, zaburzenia snu, zaburzenia miesiączkowania [5].

Etiologia

Etiologia zespołu jelita drażliwego nie została dotychczas jednoznacznie określona.
Aktualne doniesienia naukowe, dotyczące przyczyn ZJD, za najbardziej prawdopodobne uznają:

 • Nadwrażliwość trzewną występującą na różnych odcinkach przewodu pokarmowego.
  Nadwrażliwość trzewna związana jest z zaburzonym powstawaniem, przekazywaniem i analizą bodźców czuciowych z receptorów błony śluzowej jelita, a także nadmierną produkcją neurotransmiterów w tym głównie serotoniny i substancji P [6].
 • Zaburzenia osi mózgowo-jelitowej
  Czynniki psychospołeczne i genetyczne, dieta, stres, stany zapalne, infekcje wpływają na funkcję i interakcje w obrębie osi mózg–jelito. Czynniki te modulują bodźce sensoryczne, zmniejszają aktywność inhibitorów szlaków bólowych. Ostatecznie zmianie ulega czynność sekrecyjna i ruchowa jelit oraz pojawia się nadwrażliwość trzewna [7].
 • Stany zapalne w obrębie przewodu pokarmowego – tzw. poinfekcyjny zespół jelita drażliwego.
  Aktywacja i proliferacja komórek układu immunologicznego w błonie śluzowej jelita wzmacniają obwodową sygnalizację sensoryczną i wpływają na wystąpienie nadwrażliwości trzewnej [1].
 • Wpływ czynników dietetycznych
  Dieta bogata w łatwo fermentujące węglowodany tzw. FODMAP (fermentable oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides and polyols). Niekompletna absorpcja węglowodanów w jelicie cienkim powoduje przeciążenie przewodu pokarmowego fermentującymi substratami w jelicie grubym. Skutkuje to nadmierną produkcją dwutlenku węgla, metanu, a działanie osmotyczne niestrawionych węglowodanów dodatkowo pobudza motorykę jelit [1].
 • Zaburzenia w składzie mikrobioty jelitowej
  Zaburzenia w składzie mikrobioty jelitowej wtórne do infekcji, antybiotykoterapii, zespół przerostu bakteryjnego wpływają na zmiany w obrębie układu mikrobiota bakteryjna–śluzówka jelita, powodując kolejno zaburzoną interakcję osi mózgowo-jelitowej.

Przyczyny zespołu jelita drażliwego mogą być różne u różnych pacjentów, mogą współwystępować z innymi schorzeniami, także spoza przewodu pokarmowego. Określenie, który z patomechanizmów dominuje u danego pacjenta, wydaje się kluczowe przy wyborze odpowiedniego leczenia.

Rozpoznawanie – wskazówki praktyczne

 1. Diagnozuj pozytywnie

Wciąż powszechne w codziennej praktyce lekarskiej wydaje się rozpoznawanie zaburzenia czynnościowego przewodu pokarmowego po wcześniejszym wykluczeniu u pacjenta innych przyczyn odpowiedzialnych za prezentowane dolegliwości (tzw. diagnoza z wykluczenia). Pociąga to za sobą wykonywanie szeregu niepotrzebnych badań pomocniczych, zwłaszcza u tych pacjentów, którzy prezentują objawy rzadko i niejednoznacznie.
Obecnie dąży się do tego, aby rozpoznawać zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego poprzez stawianie diagnozy pozytywnej. Co to oznacza? Potwierdzamy chorobę na podstawie występowania charakterystycznego spektrum objawów klinicznych, a nie poprzez wykluczenie innych przyczyn dolegliwości.
Podstawowym zadaniem lekarza jest zróżnicowanie, czy występujące u pacjenta objawy i odchylenia w badaniu fizykalnym wskazują na proces organiczny, czy też układają się one w spektrum objawów charakterystycznych dla zaburzeń czynnościowych.
Kryteria Rzymskie IV definiują jasno sprecyzowane objawy oraz wytyczne dotyczące czasu ich trwania, co pozwala uniknąć wykonywania nadmiaru badań pomocniczych albo ułatwia wybór badań celowanych [2, 3, 5].
Od lekarza wymagana jest znajomość symptomatologii i kryteriów diagnostycznych czynnościowych zaburzeń przewodu pokarmowego, tak aby nie stawiać wspomnianej diagnozy z wykluczenia.

 1.  Słuchaj

U pacjentów z czynnościowymi zaburzeniami przewodu pokarmowego istotnym problemem są dokuczliwe i przewlekające się dolegliwości, co w sposób oczywisty generuje niepokój zarówno u pacjentów, jak i ich opiekunów. Rodzicom zaniepokojonym stanem dziecka należy pozwolić zarówno na opowiedzenie o jego dolegliwościach, jak i w...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Forum Pediatrii Praktycznej"
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy