Szczepienie dzieci bez obecności opiekuna

Prawo i dokumentacja

Sposób przeprowadzania szczepień ochronnych określają przepisy Rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych. Cezurą wiekową pozwalającą na przeprowadzenie szczepień u dziecka bez obecności opiekuna jest ukończony 6. r.ż. 

Opieka gwarantowana ustawowo

Obowiązkowe szczepienia ochronne a także lekarskie badanie kwalifikacyjne u dzieci, które nie ukończyły 6. r.ż., zawsze trzeba przeprowadzać w obecności osoby, która sprawuje prawną pieczę nad dzieckiem albo jest jego opiekunem faktycznym – wynika to bowiem z treści §7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.

Oprócz rodziców i innych opiekunów prawnych, do grona osób upoważnionych do towarzyszenia dziecku należą również osoby sprawujące, bez obowiązku ustawowego, stałą opiekę nad dzieckiem, które z uwagi na wiek, stan zdrowia albo stan psychiczny wymaga takiej opieki. Obecność tych osób musi być zapewniona w każdym przypadku, ze względu na wiek dziecka, a nie tylko na żądanie przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego niepełnoletniego pacjenta. Zasady te mają zastosowanie zarówno w razie szczepienia noworodków w szpitalu, jak i później szczepienia dziecka w przychodni.

Analogiczne zasady dotyczące obecności opiekunów obowiązują przy przeprowadzaniu konsultacji specjalistycznej u dziecka, u którego lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego.

Stosownie do regulacji art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, prawo pacjenta do obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych jest gwarantowane ustawowo. Warto pamiętać, że jest to prawo przysługujące samemu pacjentowi, nie zaś osobie, która sprawuje prawną pieczę n...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Forum Pediatrii Praktycznej"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI