Różne postaci kliniczne zapalenia płuc

Studium przypadku

Infekcje dróg oddechowych są jedną z najczęstszych przyczyn hospitalizacji w populacji dziecięcej. Zapalenie płuc jest ostrą chorobą dystalnej części układu oddechowego przebiegającą z zajęciem miąższu płuc w postaci nacieku zapalnego oraz wysięku w pęcherzykach płucnych, którego najczęstszą przyczyną jest zakażenie. Wśród głównych objawów zapalenia płuc u dzieci możemy wyróżnić: gorączkę, kaszel, tachypnoe, wciąganie międzyżebrzy. W niniejszym artykule przytoczono dwa przypadki pokazujące, że nie zawsze typowe objawy infekcji dróg oddechowych mogą świadczyć o typowym rozpoznaniu, dlatego tak istotne jest rzetelnie przeprowadzone badanie podmiotowe i przedmiotowe, których wyniki mogą nakierować nas na właściwe rozpoznanie oraz uprościć drogę dalszej diagnostyki i skutecznego leczenia.

Skróty: 

CRP – białko C-reaktywne, GK – glikokortykosteroidy, PCT – prokalcytonina, PBUP –przyłóżkowe przezklatkowe badanie ultrasonograficzne płuc, PZP – pozaszpitalne zapalenie płuc, RSV – syncytialny wirus oddechowy, RTG – zdjęcie rentgenowskie, SZP – szpitalne zapalenie płuc, TK – tomografia komputerowa, USG – badanie ultrasonograficzne

Bardzo częstą przyczyną hospitalizacji w populacji dziecięcej są infekcje dróg oddechowych. Zapadalność na zapalenia płuc ma związek zarówno z wiekiem dziecka, jak i regionem świata. Najczęściej zachorowania obserwujemy u dzieci do 5. r.ż. oraz u dzieci z krajów rozwijających się. Według danych szacunkowych pozaszpitalne zapalenia płuc odpowiadają za 3–18% hospitalizacji wśród dzieci [1]. W niniejszym artykule przedstawiono dwa przypadki wskazujące, że nie zawsze typowe objawy infekcji dróg oddechowych mogą świadczyć o typowym rozpoznaniu.

Omówienie

Zapalenie płuc jest ostrą chorobą dystalnej części układu oddechowego przebiegającą z zajęciem miąższu płuc w postaci nacieku zapalnego oraz wysięku w pęcherzykach płucnych. Najczęstszą przyczyną zapalenia płuc jest zakażenie [2, 3].

Powszechnie stosowaną klasyfikacją zapaleń płuc uwzględniającą czynniki przyczynowe, obraz kliniczny i postępowanie terapeutyczne zarówno u dzieci, jak i dorosłych jest podział na: pozaszpitalne zapalenie płuc – (PZP), gdy do rozwoju zapalenia dochodzi poza szpitalem lub w czasie krótszym niż pierwsze 48 godzin hospitalizacji; szpitalne zapalenia płuc (SZP), gdy rozwój zapalenia ma miejsce podczas hospitalizacji lub po czasie dłuższym niż 48 godzin od przyjęcia do szpitala; aspiracyjne; respiratowe zapalenie płuc. Inna klasyfikacja obejmuje podział według dotkniętej chorobą części płuca na: płatowe zapalenie płuc, odoskrzelowe zapalenie płuc i ostre śródmiąższowe zapalenie płuc.

Niespełna 18-letni pacj...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Forum Pediatrii Praktycznej"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI