Dołącz do czytelników
Brak wyników

Studium przypadku

29 maja 2018

NR 16 (Sierpień 2017)

Gronkowcowy zespół oparzonej skóry (Staphylococcal scalled skin syndrome – SSSS)

0 2773

Gronkowcowy zespół oparzonej skóry (Staphylococcal scalled skin syndrome – SSSS) jest ciężkim zapaleniem skóry, przebiegającym z erytrodemią, powstawaniem wiotkich pęcherzy oraz spełzaniem naskórka. Przyczyną choroby jest epidermolizyna, czyli toksyna produkowana przez gronkowca złocistego, rozprzestrzeniana do krwi z pierwotnego ogniska zapalnego. Choroba głównie dotyczy dzieci do 5. r.ż. Regeneracja i odbudowa naskórka bez bliznowacenia występuje po około 10–14 dniach. W leczeniu należy zastosować odpowiednią antybiotykoterapię.

Gronkowcowy zespół oparzonej skóry jest to uogólnione, ciężkie zapalenie skóry z towarzyszącymi poronnymi pęcherzami oraz objawami spełzania naskórka. 

Epidemiologia 

Choroba najczęściej dotyczy noworodków, niemowląt i dzieci do 5. r.ż. Rzadkością jest jej występowanie u dorosłych, notowane przypadki dotyczą zwykle osób z niedoborem odporności lub chorobami nerek. Predylekcję do zachorowania na gronkowcowy zespół oparzonej skóry tłumaczy kilka mechanizmów:

POLECAMY

 1. toksyny gronkowcowe usuwane są z organizmu przez nerki, stąd większa skłonność do zachorowania u noworodków i osób z przewlekłą chorobą nerek,
 2. nie w pełni dojrzały układ odpornościowy noworodków i dzieci nie odpowiada adekwatną produkcją przeciwciał,
 3. towarzyszące niedobory odporności. 

Choroba częściej występuje wśród osób rasy białej, prawdopodobnie jest to związane z większym nosicielstwem S. aureus wśród tej populacji. 
Gronkowcowy zespół oparzonej skóry wśród dzieci pojawia się z taką samą częstością, niezależnie od płci. W populacji dorosłej stosunek kobiet do mężczyzn zapadających na SSSS wynosi 1:2. 

Etiopatogeneza

Czynnikiem etiologicznym jest gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus) II grupy fagowej – typy 71, 3A, 3b, 3C, 55, a wśród nich najczęstszy jest 71. 
Za patologiczne zmiany w skórze odpowiadają niszczące naskórek epidermolityczne egzotoksyny typu A i B (epidermolizyna, eksfoliatyna) produkowane przez szczep gronkowca złocistego, a rozsiewane drogą krwionośną. Epidermolizyna ma aktywność proteazy serynowej, która powoduje rozszczepienie desmogleiny 1, uszkodzenie desmosomów (połączeń międzykomórkowych w naskórku), czego konsekwencją jest oddzielenie naskórka na poziomie warstwy ziarnistej i jego złuszczanie. Głębsze warstwy skóry oraz błona śluzowa pozostają nieuszkodzone, z powodu obecności desmogleiny 3, której nie uszkadza epidermolizyna. 

Objawy kliniczne i przebieg

W pierwotnym ognisku infekcji, które może znajdować się w jamie nosowo-gardłowej, spojówkach, pępku u noworodków oraz w miejscach po zabiegach chirurgicznych, np. po obrzezaniu, namnażające się bakterie produkują toksynę gronkowcową, która następnie jest rozsiewana drogą krwiopochodną. Nie zawsze udaje się zlokalizować ognisko infekcji. 
Początkowo występuje gorączka, rozdrażnienie u dzieci. Zmiany skórne zazwyczaj zaczynają się pojawiać wokół ust oraz w fałdach, zgięciach skórnych (w pachwinach, pod pachami). Początkowo obserwowany rumień lub płoniczopodobna wysypka z towarzyszącą wrażliwością, a nawet bolesnością skóry, szybko się uogólnia (erytrodermia) w ciągu kilku dni, a nawet w kilka godzin. Nie obserwuje się zajęcia przez chorobę owłosionej skóry głowy oraz błon śluzowych. W okresie erytrodermii stwierdzany jest dodatni objaw Nikolskiego (spełzanie naskórka przy niewielkim potarciu lub ucisku skóry), a na ciele pojawiają się wiotkie pęcherze oraz bolesne, sączące nadżerki, które następnie przysychają (ryc. 2A–C i 5). Zmiany wokół ust, nosa przybierają charakterystyczny wygląd promienistych zagłębień skóry. Po około 10–14 dniach dochodzi do regeneracji naskórka, bez pozostawienia blizn. 

Powikłania

Występowanie powikłań nie jest częste, zwłaszcza u dzieci. Wśród nich mogą pojawić się zapalenie płuc, sepsa. Stan zapalny może penetrować w głębsze warstwy skóry i przyczyniać się do powstawania zapalenie skóry i tkanki podskórnej (celulitis). 
W związku z obnażeniem naskórka w przebiegu gronkowcowego zespołu oparzonej skóry może również dochodzić do odwodnienia i zaburzeń elektrolitowych.

Rozpoznanie

Rozpoznanie gronkowcowego zespołu oparzonej skóry zazwyczaj stawia się na podstawie obrazu klinicznego. Celem ustalenia źródła infekcji należy pobrać posiewy z oczu, nosa, gardła, posiew krwi. Zazwyczaj posiew ze zmian skórnych jest jałowy, gdyż przyczyną ich występowania nie jest sama bakteria, a toksyna. Mogą natomiast być dodatnie, gdy doszło do wtórnego nadkażenia bakteryjnego. Istotne znaczenie w przypadku dodatniego posiewu ma antybiogram. U noworodków nie można zapomnieć o posiewie z pępka oraz ewentualnego miejsca obrzezania. Posiewy krwi u dzieci zazwyczaj są jałowe, w odróżnieniu od pacjentów dorosłych – ma to związek z przebiegiem choroby w różnych grupach wiekowych. Dodatkowo w diagnostyce gronkowcowego zespołu oparzonej skóry można wykonać badanie histopatologiczne mrożonego fragmentu złuszczającej się skóry, który wykaże złuszczoną warstwę rogową. W biopsji, która nie jest konieczna przy jasnym obrazie klinicznym, stwierdza się rozszczepienie podrogowe naskórka tuż nad warstwą ziarnistą lub zaraz na jej początku. 

Diagnostyka różnicowa 

 1. Oparzenia chemiczne, termiczne – kluczowe znaczenie ma wywiad.
 2. Toksyczna nekroliza naskórka (TEN) – reakcja najczęściej polekowa, ale też związana z infekcją, szczepieniem, nowotworami. Na bolesnej rumieniowej skórze powstają wiotkie pęcherze, obecne jest spełzanie naskórka. Podobne zmiany występują na błonach śluzowych, co znacznie pogarsza stan kliniczny pacjenta. Śmiertelność 30–50%.
 3. Płonica – w początkowym okresie podobny obraz kliniczny.
 4. Epidermolysis bullosa – objawy zaraz po urodzeniu, dodatkowo występuje zajęcie błon śluzowych, brak poprawy po antybiotykach.
 5. Choroba przeszczep przeciw gospodarzowi (GvHD) – kluczowe znaczenie wywiadu.

Postępowanie lecznicze 

 • U wszystkich pacjentów należy zastosować odpowiednią antybiotykoterapię, początkowo wskazana jest podaż parenteralna, z następowym ewentualnym rozważeniem terapii sekwencyjnej. Empiryczną antybiotykoterapię należy zweryfikować dostępnym antybiogramem, zwłaszcza w przypadku wyhodowania szczepu S. aureus MRSA. Wśród stosowanych antybiotyków wymienia się: cefalosporyny I i II generacji, klindamycynę (dodatnie jej powoduje hamowanie produkcji toksyn), penicylinazooporne penicyliny – kloksacylina. Nie jest konieczne stosowanie antybiotyków miejscowo. 
 • Nie powinno się stosować glikokortykosteroidów u pacjentów z gronkowcowym zespołem oparzonej skóry. 
 • Bardzo istotne jest zapewnienie odpowiedniego nawodnienia oraz wyrównywanie zaburzeń elektrolitowych, zwłaszcza u małych, gorączkujących pacjentów, gdyż obnażony naskórek sprzyja odwodnieniu. Nie można zapomnieć, że toksyna gronkowcowa jest wydzielana przez nerki, więc zachowana odpowiednia diureza sprzyja szybszej eliminacji z organizmu czynnika uszkadzającego skórę. 
 • Leki przeciwbólowe powinny być stosowane przez cały okres dolegliwości. W początkowym okresie przeciwwskazane są niesterydowe leki przeciwzapalne (możliwość krwawień ze zmian skórnych). 
 • Pielęgnacja miejscowa łagodnymi emolientami zapewnia odpowiednie nawilżenie skóry oraz zmniejsza odczuwany dyskomfort, a delikatna toaleta skóry ma zapobiegać jej wtórnym nadkażeniom.
 • Oddzielony naskórek mimo wszystko stanowi barierę ochronną, dlatego nie zaleca się usuwania go. Dziecko powinno być ubierane w luźną, przewiewną, nieobciskającą odzież.
 • Zachowanie zasad reżimu sanitarnego oraz izolacja pacjenta zapobiegają wtórnym nadkażeniom. 
 • Nie można zapomnieć o konieczności zapewnienia odpowiedniej kaloryczności pokarmów, zarówno u pacjenta w początkowym stadium choroby, jak i w trakcie regeneracji naskórka. 

Rokowanie

Wśród dzieci rokowanie jest pomyślne, a śmiertelność związana głównie z bardzo ciężkim przebiegiem oraz dołączającymi się powikłaniami wynosi 5%. W populacji dorosłych śmiertelność może sięgać 50%.

OPIS PRZYPADKU KLINICZNEGO 

Dziewczynka 4-letnia została skierowana do oddziału dziecięcego z rozpoznaniem pokrzywki. W wywiadzie przed tygodniem leczona...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Forum Pediatrii Praktycznej"
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy