Choroba Kawasakiego w diagnostyce różnicowej przedłużającej się gorączki – praktyczne wskazówki dla lekarza pediatry

Studium przypadku

Gorączka to główny powód wizyt pacjentów w gabinecie pediatry w codziennej praktyce. W diagnostyce różnicowej przede wszystkim bierzemy pod uwagę najczęstsze przyczyny gorączki, takie jak: infekcje dróg oddechowych, wysypkowe choroby zakaźne wieku dziecięcego, zakażenia dróg moczowych. Przedłużająca się gorączka z dołączającymi się objawami towarzyszącymi skłania do pogłębionej diagnostyki z uwzględnieniem patologii rzadszych, takich jak choroba Kawasakiego. Wczesne rozpoznanie i leczenie odgrywa bowiem zasadniczą rolę w ryzyku rozwoju tętniaków naczyń wieńcowych, które są najpoważniejszym powikłaniem tej choroby.

Gorączka to bardzo częsty objaw chorobowy, szczególnie w grupie pacjentów pediatrycznych i stanowi główną przyczynę wizyt w gabinecie lekarza pediatry. Większość chorób z towarzyszącą gorączką ma charakter samoograniczający się i związana jest z zakażeniami wirusowymi. Wśród wszystkich dzieci z gorączką najistotniejsze jest wychwycenie tych, u których opóźnienie diagnostyki i leczenia może mieć niekorzystny wpływ na rokowanie co do zdrowia i życia [1]. Przed przystąpieniem do nierzadko obciążających dodatkowych badań diagnostycznych w ocenie pacjenta oraz w ustaleniu właściwego rozpoznania najważniejsze jest zebranie szczegółowego wywiadu oraz dokładne badanie fizykalne.
Wśród najczęstszych przyczyn gorączki należy wymienić wirusowe infekcje górnych dróg oddechowych, nieżyty żołądkowo-jelitowe, wysypkowe choroby zakaźne wieku dziecięcego oraz zakażenia układu moczowego. 
W diagnostyce różnicowej musimy przede wszystkim wykluczyć poważne choroby o etiologii bakteryjnej (m.in. inwazyjna choroba meningokokowa, bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, septyczne zapalenie stawów, zapalenie płuc, zapalenie wyrostka robaczkowego), gdzie wczesne włączenie leczenia przyczynowego w sposób istotny zmienia przebieg schorzenia i jego rokowanie. Odrębnym zagadnieniem w praktyce lekarza pediatry wydaje się gorączka jako objaw innych, nieinfekcyjnych schorzeń, takich jak choroby onkologiczne (białaczki, neuroblastoma, chłoniaki, mięsaki tkanek miękkich), choroby immunologiczne z przewlekłymi chorobami zapalnymi tkanki łącznej (MIZS, TRU), reakcje polekowe (niesteroidowe leki przeciwzapalne, sulfonamidy, leki przeciwdrgawkowe) oraz grupa zespołów nawrotowych gorączek o prawdopodobnym podłożu genetycznym (PFAPA, TRAPS, FMF).
Choroby zapalne tkanki łącznej z zajęciem naczyń różnego kalibru wydają się szczególnie interesującym zagadnieniem ze względu na częstość występowania, zależność etniczną (prawdopodobnie genetycznie uwarunkowana), coraz częstsze rozpoznawanie tych schorzeń w ostatnich dekadach (wpływ zmieniających się czynników środowiskow...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Forum Pediatrii Praktycznej"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI