Autor: Ewa Pilarska

dr hab. med. prof. nadzw; Kierownik Kliniki Neurologii Rozwojowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Główne zainteresowania naukowe dotyczą chorób naczyniowych mózgu u dzieci i młodzieży, bólów głowy oraz zaburzeń mowy. Autorka wielu publikacji dotyczących tych zagadnień oraz skryptów dla studentów medycyny a także rozdziałów w licznych książkach

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Niedokrwienny udar mózgu u dzieci

Udarem niedokrwiennym mózgu według definicji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) określa się zespół kliniczny cechujący się nagłym wystąpieniem ogniskowych lub uogólnionych zaburzeń czynności mózgu utrzymujących się dłużej niż 24 godziny i niemających innej przyczyny niż naczyniowa. Jeżeli nagłe, ogniskowe objawy neurologiczne z zakresu unaczynienia przez określoną tętnicę trwają krócej niż 24 godziny, definiowane są jako przemijający atak niedokrwienny (transient ischemic attack – TIA).

Czytaj więcej

Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci

Rozwój mowy, zazwyczaj przebiegający według podobnego wzorca, może u niektórych dzieci wyglądać odmiennie. U części dziecięcej populacji odnotowuje się opóźnienia tego procesu, które sprawiają, że dzieci te nie rozwijają o czasie umiejętności komunikacyjnych. Istotne jest, aby odróżnić zakłócenia rozwoju mowy, mieszczące się w ramach różnic indywidualnych, od zaburzeń tego procesu, mających charakter patologiczny. Ich wczesne zdiagnozowanie daje szansę na szybkie podjęcie efektywnej terapii logopedycznej. 

Czytaj więcej