Autor: Katarzyna Kaczorowska-Bray

dr; neurologopeda, adiunkt w Katedrze Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego. Kierownik Podyplomowych Studiów Wczesnej Interwencji Logopedycznej. Zainteresowania naukowe to problematyka rozwoju mowy i jej zaburzeń u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością sprzężoną oraz z uszkodzeniem narządu wzroku, wczesna interwencja logopedyczna oraz gerontologopedia. Autorka publikacji z zakresu tejże tematyki, m.in. książki Kompetencja i sprawność językowa dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim. Współredaktorka pięciu tomów wydanych w serii „Logopedia XXI wieku”.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci

Rozwój mowy, zazwyczaj przebiegający według podobnego wzorca, może u niektórych dzieci wyglądać odmiennie. U części dziecięcej populacji odnotowuje się opóźnienia tego procesu, które sprawiają, że dzieci te nie rozwijają o czasie umiejętności komunikacyjnych. Istotne jest, aby odróżnić zakłócenia rozwoju mowy, mieszczące się w ramach różnic indywidualnych, od zaburzeń tego procesu, mających charakter patologiczny. Ich wczesne zdiagnozowanie daje szansę na szybkie podjęcie efektywnej terapii logopedycznej. 

Czytaj więcej