Autor: Emilia Mikołajewska

Dr Emilia Mikołajewska, specjalista fizjoterapii - adiunkt w Katedrze Fizjoterapii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  oraz naukowiec w Pracowni Badania Zaburzeń Świadomości i Neurorehabilitacji Laboratorium Neurokognitywnego w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Autorka i współautorka 16 książek w dziedzinie fizjoterapii i rehabilitacji, ponad 400 artykułów i rozdziałów monografiach, pracach zbiorowych i czasopismach krajowych i zagranicznych. Badania naukowe, działalność publikacyjną, dydaktyczną i popularyzatorską koncentruje na fizjoterapii neurologicznej oraz włączaniu nowoczesnych technologii w proces rehabilitacji. Wynalazca w dziedzinie wózków dla niepełnosprawnych, recenzent wniosków grantowych, członek dziesięciu Rad Wydawniczych oraz recenzent w ponad  100 czasopismach krajowych i zagranicznych.

Ukończyła kursy: NDT-Bobath dla dzieci i NDT-Bobath Baby, NDT Bobath dla dorosłych, Cyriax, Kinesiotaping i inne. Członek Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

O lat prowadząca szereg autorskich kursów z zakresy fizjoterapii, rahabilitacji i innych specjalności z zakresu nauk o zdrowiu.

Więcej informacji na stronie: http://emikolajewska.netstrefa.eu

oraz profilach w ResearchGate, Academia.edu, Polskiej Bibliografii Naukowej  i Google Scholar.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Terapia ręki u dzieci – podstawowe sposoby rozwiązywania problemów w zakresie motoryki małej ręki

Motoryka mała to sprawność ruchowa ręki. Dzięki niej dzieci a później dorośli są w stanie wykorzystywać ręce do chwytania i manipulowania zabawkami i przedmiotami. Obserwując dzieci, nietrudno dostrzec istniejące między nimi różnice w zakresie umiejętności motorycznych rąk. Różnica ta wynika zarówno z odmienności osobniczej, jak i z ewentualnych patologii.

Czytaj więcej