Dołącz do czytelników
Brak wyników

Materiały do pobrania

Wybrane wrodzone wady metabolizmu (darmowy materiał)

Wydanie

Formaty

PDF

Wrodzone zaburzenia metabolizmu występują stosunkowo rzadko (szeroko ujęte z częstością 1/500 noworodków), stanowią jednak poważny problem diagnostyczny i terapeutyczny, bowiem wiele z nich, nierozpoznanych we właściwym czasie i/lub źle leczonych, prowadzi często do nieodwracalnych zaburzeń rozwojowych i znacznie pogarsza rokowania.